Informacje o spotkaniach można ustawić jako prywatne, korzystając z lokalnego interfejsu WWW urządzenia. Więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do tej konfiguracji można znaleźć w artykule Konfiguracja urządzenia.

Po otwarciu portalu sieci Web urządzenia przejdź do karty Konfiguracja i wybierz kolejno opcje Ustawienia i wybierz następującą Konfigurację:

  • Konfiguracja > UserInterface > Tytuł wglądu w informacje o rezerwacjach: wybierz opcję Ukryj , aby ukryć tytuły spotkań. Zostanie wyświetlone łącze pt. „Planowane spotkanie” .