1

Gjør ett av følgende for å sjekke Webex-produktivitetsverktøyversjonen:

  • I Microsoft Outlook går du til Planlegg møte og velger Om fra menyen.
  • Gå til Webex-nettstedet og velg Nedlastinger > Versjonsinformasjon.
2

Hvis den installerte versjonen ikke er den nyeste versjonen som er oppført på nettstedet, går du til Nedlastinger-siden på Webex-nettstedet og klikker på Last ned under Cisco Webex-produktivitetsverktøy.