1

Om du vill kontrol lera Webex produktivitetsverktyg-versionen gör du något av följande:

  • I Microsoft Outlook går du till Schemalägg möte och väljer om på menyn.
  • Gå till din Webex-webbplats och välj hämtnings bara filer > Versionsinformation.
2

Om den installerade versionen inte är den senaste versionen som finns listad på din webbplats går du till hämtnings sidan på din Webex-webbplats och klickar på Hämta under Cisco Webex produktivitetsverktyg.