1

Aby sprawdzić wersję Webex Productivity Tools, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W programie Microsoft Outlook przejdź do pozycji Zaplanuj spotkanie i wybierz z menu pozycję Informacje.
  • Przejdź do witryny Webex i wybierz pozycję Pliki do pobrania > Informacje o wersji .
2

Jeśli zainstalowana wersja nie jest najnowszą wersją wymienioną w witrynie, przejdź do strony Pobierania witryny Webex i kliknij przycisk Pobierz w obszarze Cisco Webex Productivity Tools.