Synkronisere scenevisningen med alle

Når du bruker Stabel- eller Side ved side-visning, vises den aktive taleren eller det delte innholdet i et område som kan tilpasses, kalt scenen. Som vert eller medvert kan du synkronisere scenen din med alle andre i møtet eller hendelsen. Når du legger til eller fjerner personer fra scenen, ser andre deltakere disse endringene i sanntid. Når du synkroniserer scenen din, vises en indikator som forteller deg at du synkroniserer. Hvis du vil vite mer om scenen, kan du se Videooppsett i Cisco Webex Meetings og Cisco Webex Events.

Du kan også låse visningen til deltakerne slik at de bare ser det som er på scenen din. Låsing av deltakervisningen hindrer deltakere i å endre visningen eller tilpasse scenen. Det skjuler også videominiatyrbildene til deltakerne.


Den synkroniserte scenen vises ikke for deltakere som blir med på en videoenhet eller fra en direktesending. Bare den første personen du legger til i scenen, vises i opptakene.

Hvis du vil ha mer informasjon om kjente problemer og begrensninger ved synkronisering av scenen, kan du se Kjente problemer og begrensninger for videooppsett.

1

Klikk på Oppsett > Synkroniser scenen min for alle.

2

(Valgfritt) Hvis du vil begrense deltakervisningen til bare scenen, merker du av for Lås deltakervisning bare på scenen.


 

Du kan også velge Lås deltakervisning bare på scenen fra Oppsett-menyen når du begynner å synkronisere.

3

Klikk på Synkroniser.

4

Hvis du vil stoppe synkroniseringen av scenen, klikker du på Stopp i synkroniseringsindikatoren.

1

Trykk på Oppsett og aktiver Synkroniser scenen min for alle.

2

Velg ett av følgende alternativer:

  • Synkroniser bare scenen – Synkroniserer scenen din, men deltakerne kan fortsatt flytte andre deltakere til sin scene.
  • Synkroniser og lås deltakervisningen – Synkroniserer scenen din og hindrer deltakerne i å gjøre endringer i sin scene.
3

Hvis du vil stoppe synkroniseringen av scenen, trykker du på Oppsett og deaktiverer deretter Synkroniser scenen min for alle.

Du kan synkronisere videoen til en bestemt deltaker hvis du startet møtet eller hendelsen fra en iPhone- eller Android-telefon. Deltakere som ble med fra skrivebordsappen, nettappen eller et iPad- eller Android-nettbrett, ser den synkroniserte videoen på scenen sin. Deltakere som blir med fra en iPhone- eller Android-telefon, ser den synkroniserte videoen festet i gjeldende visning.

1

Trykk på videoen til deltakeren du vil synkronisere, og trykk deretter på Synkroniser video for alle.

2

Trykk på Lås.

3

Hvis du vil stoppe synkroniseringen, trykker du den synkroniserte deltakervideoen, og deretter trykker du på Fjern synkronisering av video for alle eller Stopp synkronisering av video for alle.


 

Når du stopper synkroniseringen, forblir alles visning i den nyeste konfigurasjonen.