Synkronisera din stegvy med alla

När du använder vyn Stapla eller Sida vid sida visas aktiv talare eller delat innehåll i ett anpassningsbart område, som kallas för steget. Som värd eller värd kan du synkronisera ditt steg med alla andra i mötet eller händelsen. När du lägger till eller tar bort personer från steget kommer andra deltagare att se de ändringarnarealtid. När du synkroniserar ditt steg visas en indikator som visar att du är synkroniserad. För mer information om steget, se Videolayouter i Webex Meetings och Webex Events.

Du kan även låsa deltagarnas vy så att de endast ser det som finns på ditt steg. Om du låser deltagarvyn kan deltagarna inte ändra sin vy eller anpassa sitt steg. Den döljer även deltagarnas videominiatyrer.


Det synkroniserade steget visas inte för mötesdeltagare som deltar via en videoenhet eller från en liveström.

Om du synkroniserar ditt steg med alla kommer den första personen som du lägger till i steget att visas i mötes- eller händelseinspelningar istället för aktiv talare. Om du vill spela in aktiv talare i stället för den första personen på steget kontaktar dusupporten .

Mer information om kända problem och begränsningar med att synkronisera ditt steg finns i Kända problem och begränsningar med videolayouter.

1

Klicka på Layout > Synkronisera mitt steg för alla .

2

(Valfritt) Om du vill begränsa deltagarvyn till endast ett steg markerar du Lås deltagarvy på nivå.


 

Du kan också välja Lås deltagarvy på nivå endast från layoutmenyn när du börjar synkronisera.

3

Klicka på Synkronisera.

4

Klicka på Stoppa i synkroniseringsindikatorn om du vill sluta synkronisera ditt steg.

1

Tryck på Layout och växla på Synkronisera mitt steg för alla.

2

Välj något av följande alternativ:

  • Endastsynkroniseringsstadiet – Synkroniserar ditt steg, men deltagarna kan fortfarande flytta andra deltagare till deras nivå.
  • Synkronisera och låsa deltagarvyn– Synkar ditt steg och förhindrar deltagarna från att göra ändringar i deras nivå.
3

För att sluta synkronisera ditt steg knackar du på Layout och stänger sedan av Synkronisera mitt steg för alla.

Du kan synkronisera en viss mötesdeltagares video om du har startat mötet eller händelsen från en iPhone- eller Android-telefon. Deltagare som deltar via skrivbordsappen, webbappen eller från en iPad- eller Android-surfplatta ser den synkroniserade videon på sitt steg. Mötesdeltagare som deltar från en iPhone- eller Android-telefon ser den synkroniserade video som är fäst i deras aktuella vy.

1

Knacka på videon för den deltagare som du vill synkronisera och knacka sedan på Synkronisera video för alla.

2

Tryck på Lås.

3

För att sluta synkronisera knackar du på den synkroniserade deltagarvideon och knackar sedan på Osynkroniserad video för alla eller Stoppa synkronisering av video för alla.


 

När du slutar synkronisera förblir vyn i den senaste konfigurationen.