Cisco Webex-hybridtjenester er inkludert i organisasjonens abonnement. Disse tjenestene lar deg knytte ditt eksisterende miljø til Cisco Webex. Disse tjenestene gir deg en utmerket metode for å utvide funksjonaliteten både for brukerne og for organisasjonen generelt.

Hvis du brukte Cisco-registerkobling til å synkronisere brukerne i Cisco Webex, har du allerede opplevd verdien av hybridtjenester.

Fortsett med hybridtjenester som inneholder nye funksjoner for brukerne. Hvis du har et eksisterende støttet kalendermiljø, kan du integrere det med Cisco Webex slik at brukere kan planlegge møter hvor som helst uten at det kreves noen plugin-moduler. Hvis du har et Cisco-samtalekontrollmiljø, kan du også integrere det med Cisco Webex slik at brukere kan dele skjermene sine i en vanlig samtale eller ringe tilbake fra Cisco Webex-appen.

Før du konfigurerer hybridtjenester, finnes det flere forutsetninger du må fullføre først. Hvis du vil se en liste over disse forutsetningene, går du til kundevisningen i https://admin.webex.com, Innstillinger > Tjenester og velger Vis forutsetninger under et Hybrid-alternativ. Distribusjonsveiledningene kan også veilede deg gjennom hvert trinn.

Du kan også legge til funksjoner i organisasjonen – lagre Cisco Webex-krypteringsnøklene i datasenteret med hybriddatasikkerhet og holde Cisco Webex og Cisco Webex-møtemedier lokalt med Hybrid Media Service.