Cisco Webex Hybrid-tjänster ingår i din organisations prenumeration. De gör det möjligt för dig att knyta din befintliga miljö till Cisco Webex. Dessa tjänster är ett bra sätt att utöka funktionaliteten både för dina användare och för din organisation i allmänhet.

Om du använde Cisco Directory Connector för att synkronisera dina användare till Cisco Webexhar du redan stött på värdet av hybrid-tjänsterna.

Fortsätt med hybrid-tjänster som tillhandahåller nya funktioner för dina användare. Om du har en befintlig kalender miljö som stöds kan du integrera den med Cisco Webex så att användare kan schemalägga möten från valfri plats – inga plugin-program krävs. Om du har en Cisco-samtals kontroll miljö kan du även integrera den med Cisco Webex så att användare kan dela sina skärmar på ett vanligt samtal eller återgå missade samtal från Cisco Webex appen.

Innan du ställer in hybrid-tjänster måste flera förutsättningar vara uppfyllda först. Om du vill se en lista över dessa förutsättningar https://admin.webex.comgår du till Inställningar i kund-visaren i > Tjänster och välj Förhandsgranska förutsättningar under alla hybrid-alternativ. Distributions guiderna kan också guida dig genom alla steg.

Du kan även lägga till funktioner i din organisation – lagra Cisco Webex krypterings nycklarna i ditt data Center med hybrid-datasäkerhet och hålla Cisco Webex och Cisco WebEx Meeting media på plats med hybrid media-tjänsten.