Hibridne usluge su uključene u pretplatu vaše organizacije. Omogućavaju vam da vežete postojeće okruženje na Webex. Ove usluge su odličan način za proširenje funkcionalnosti kako za vaše korisnike, tako i za vašu organizaciju uopšteno.

Ako ste koristili Cisco konektor direktorijuma za sinhronizaciju korisnika sa aplikacijom Webex, već ste iskusili vrednost hibridnih usluga.

Nastavite sa hibridnim uslugama koje pružaju nove funkcije za vaše korisnike. Ako imate postojeće podržano okruženje kalendara, možete ga integrisati sa uslugom Webex kako bi korisnici mogli da zakazuje sastanke sa bilo kog mesta – nisu potrebne dodatne komponente. Ako imate Cisco kontrola poziva okruženje, možete ga i integrisati sa uslugom Webex kako bi korisnici mogli da dele svoje ekrane na redovnom pozivu ili da uzvraćaju propuštene pozive Aplikacija Webex.

Pre nego što podesite hibridne usluge, postoji nekoliko preduslova za prvo dovršenje. Da biste videli listu tih preduslova, https://admin.webex.comiz prikaza klijenta u, pristupite opciji ">usluge" i izaberite "Prikaži preduslove" u okviru bilo koje hibridne opcije. Vodiči za primenu mogu i da vas vode kroz svaki korak.

Takođe možete da dodate funkcije svojoj organizaciji – skladištite Webex ključeve za šifrovanje u centar za podatke pomoću hibridne bezbednosti podataka i zadržite Webex i Cisco Webex medije u objektu sastanka pomoću usluge hibridne medija.