Ved å overføre verts rollen fra deg, kan du legge igjen et møte som du er vert for, og la de andre deltakerne fortsette uten deg. Overføring av verts rollen gjelder Webex Meetings og personlige rom møter på rom-og skrive bords enheter, der det bare er én vert om gangen. Endre rolle rettigheter er ikke tilgjengelige i møter på Webex stav lene.

1

Under et møte trykker du på for å åpne deltaker listen. Trykk på en deltaker.

2

Trykk på endre rolle på menyen gli ut.

3

Hvilke alternativer du ser, avhenger av om du er vert eller en co-vert, og om den valgte deltakerens gjeldende rolle:

  • Som vert kan du endre den valgte deltaker rollen til vert, vert eller konferanse styrer. Hvis den valgte deltakeren allerede er en co-vert, kan du velge Fjern co-host for å tilbakekalle denne rollen. Hvis du gjør en annen deltaker til verten, vil du ikke lenger se meny elementet endre rolle.

  • Som en co-vert kan du endre rollen til den valgte deltakeren til konferanse styreren.

  • Når denne deltakeren har tilordnet rollen som konferanse styrer, kan den deltakerne overføre rollen til en annen person i listen.

4

Trykk på en rolle. Deltakeren vil få beskjed om at rollen sin har blitt endret.


 

Overføring av konferanse styrer rollen støttes ikke for deltakere som deltar i anropet fra sin Webex Meetings-klient.

Som vert ved å trykke på Avslutt samtale , avsluttes møtet for alle. Hvis du vil forlate møtet og la det fortsette uten deg, kan du gjøre følgende:

  • Overføre verts rollen manuelt, som beskrevet ovenfor, eller

  • Trykk på Avslutt samtale. Trykk deretter tilordne vert automatisk og Forlat. Webex vil automatisk angi en ny vert, og bare avslutte møtet for deg.
 

Hvis du er vert for et møte på et brett, og du må forlate, trykker du på avslutt samtale og lar Webex tilordne en ny vert automatisk.