Ved å overføre vertsrollen fra deg selv, kan du forlate et møte du er vert for, og la de andre deltakerne fortsette uten deg. Overføring av vertsrollen gjelder for Webex Meetings og personlige rommøter på skrivebords- og romserieenheter, der det bare er én vert om gangen. Endring av rollerettigheter er ikke tilgjengelig i møter på tavler.

1

Under et møte trykker du på Deltakere-knappen i samtalekontrollene på enheten eller berøringskontrolleren. Trykk på en deltaker.

2

Trykk på Endre rolle .

3

Alternativene du ser, avhenger av om du er vert eller medvert, og av den valgte deltakerens gjeldende rolle:

  • Som vert kan du endre den valgte deltakerens rolle til vert, medvert eller presentatør. Hvis den valgte deltakeren allerede er medvert, kan du velge Fjern medvert for å tilbakekalle den rollen. Hvis du gjør en annen deltaker til vert, vil du ikke lenger se menyelementet Endre rolle .

  • Som medvert kan du endre den valgte deltakerens rolle til presentatør.

  • Når presentatørrollen er tilordnet, kan deltakeren overføre rollen til en annen person i listen.

4

Trykk på en rolle. Deltakeren vil bli varslet om at rollen deres er endret.


 

Overføring av presentatørrollen støttes ikke for deltakere som blir med i samtalen fra sin Webex Meetings klient.

Hvis du som vert trykker på Avslutt møte for alle , avsluttes møtet for alle. Hvis du vil forlate møtet og la det fortsette uten deg, kan du:

  • Overføre vertsrollen manuelt, som beskrevet ovenfor, eller

  • Trykk Forlat møte . En ny vert blir automatisk utpekt, og møtet avsluttes bare for deg.