Toplantı sahibi rolünü kendinizden başka bir kişiye aktardığınızda, sahibi olduğunuz bir toplantıdan ayrılıp diğer katılımcıların siz olmadan devam etmesini sağlayabilirsiniz. Ana bilgisayar rolünü aktarma, her an yalnızca bir ana bilgisayar olduğunda, masa ve oda serisi cihazlarındaki Webex Meetings ve kişisel oda toplantılarına uygulanır. Rolü Değiştir, panolardaki toplantılarda kullanılamaz.

1

Toplantı sırasında, cihazınızdaki veya dokunmatik denetleyicideki çağrı denetimlerinde katılımcılar düğmesine dokunun . Bir katılımcıya dokunun.

2

Rolü Değiştir ' e dokunun .

3

Gördüğünüz seçenekler, toplantı sahibi veya ortak toplantı sahibi olmanıza ve seçilen katılımcının geçerli rolüne bağlıdır:

  • Toplantı sahibi olarak seçilen katılımcının rolünü toplantı sahibi, ortak toplantı sahibi veya sunucu olarak değiştirebilirsiniz. Seçilen katılımcı zaten bir ortak toplantı sahibi ise, bu rolü geri almak için Ortak Toplantı Sahibini Kaldır öğesini seçebilirsiniz. Başka bir katılımcıyı toplantı sahibi yaparsanız, Rolü Değiştir menü öğesini artık göremezsiniz.

  • Bir ortak toplantı sahibi olarak, seçilen katılımcının rolünü sunucu olarak değiştirebilirsiniz.

  • İlgili katılımcı, kendisine sunucu rolü atandıktan sonra bu rolü listedeki başka bir kişiye aktarabilir.

4

Bir role dokunun. Katılımcıya rolünün değiştiği bildirilir.


 

Sunucu rolünü aktarma özelliği, çağrıya Webex Meetings istemcisinden katılan katılımcılar için desteklenmez.

Toplantı sahibi olarak, toplantıyı herkes için sonlandırmak üzere Çağrıyı Bitir'e dokunabilirsiniz. Toplantıdan çıkmak ve toplantının siz olmadan devam etmesini sağlamak için:

  • toplantı sahibi rolünü yukarıda açıklandığı gibi manuel olarak aktarabilir veya

  • Çağrıyı Bitir'e dokunabilirsiniz. Ardından Toplantı sahibini otomatik olarak ata ve ayrıl öğesine dokunun. Yeni bir ana bilgisayar otomatik olarak atanır ve toplantı yalnızca sizin için sona erer.
 

Bir Board'da bir toplantı düzenlediğiniz sırada toplantıdan ayrılmanız gerekirse, Çağrıyı Bitir'e dokunduğunuzda Webex otomatik olarak yeni bir toplantı sahibi atar.