Genom att överföra värdrollen till någon annan kan du lämna ett möte som du är värd för och låta de andra deltagarna fortsätta utan dig. Du kan överföra värdrollen i Webex-möten och möten i personliga rum på Room- och Desk-enheter där bara en person åt gången är värd. Du kan inte ändra rollbehörigheter i möten på Webex Boards.

1

Knacka på för att öppna listan Deltagare under ett möte. Knacka på en deltagare.

2

Tryck på Ändra roll på menyn som visas.

3

Vilka alternativ som visas beror på om du är värd eller samvärd, och på den valda deltagarens aktuella roll:

  • Som värd kan du ändra den valda deltagarens roll till värd, samvärd eller presentatör. Om den valda deltagaren redan är samvärd kan du välja Ta bort samvärd för att återkalla rollen. Om du gör en annan deltagare till värd ser du inte längre menyalternativet Ändra roll.

  • Som samvärd kan du ändra den valda deltagarens roll till presentatör.

  • När du har tilldelat presentatörsrollen kan deltagaren överföra rollen till en annan person i listan.

4

Knacka på en roll. Deltagaren får ett meddelande om att rollen har ändrats.


 

Du kan inte överföra rollen presentatör till deltagare som ansluter till samtalet från sin Webex Meetings-klient.

Om du som värd knackar på Avsluta samtal avlutas mötet för alla. Om du vill lämna mötet men låta det fortsätta utan dig kan du göra så här:

  • överföra värdrollen manuellt enligt beskrivningen ovan, eller

  • knacka på Avsluta samtal. Knacka sedan på Tilldela värd automatiskt och lämna. Webex utser en ny värd automatiskt och avslutar endast mötet för dig.
 

Om du är värd för ett möte på en Board-enhet och behöver lämna mötet knackar du på Avsluta samtal och låter Webex utse en ny värd automatiskt.