Ved at viderestille værtsrollen fra dig selv kan du forlade et møde, du er vært for, og lade de andre deltagere fortsætte uden dig. Viderestilling af værten kan bruges i Webex Meetings og møder i personlige rum på Room- og Desk-enheder, hvor der kun kan være én vært ad gangen. Skift af rollerettigheder er ikke tilgængelige i møder på Webex Boards.

1

Under et møde skal du trykke på for at åbne deltagerlisten. Tryk på en deltager.

2

Tryk på Skift rolle i den viste menu.

3

De indstillinger, du ser, afhænger af, om du er vært eller en medvært, og om den valgte deltagers aktuelle rolle:

  • Som vært kan du ændre den valgte deltagers rolle til vært, medvært eller præsentationsvært. Hvis den valgte deltager allerede er en medvært, kan du vælge Fjern medvært for at tilbagekalde den pågældende rolle. Hvis du gør en anden deltager til værten, vil du ikke længere se menupunktet Skift rolle.

  • Som medvært kan du ændre den valgte deltagers rolle til præsentationsvært.

  • Når den pågældende deltager har fået tildelt rollen som vært, kan vedkommende viderestille rollen til en anden person på listen.

4

Tryk på en rolle. Deltageren får besked om, at dennes rolle er blevet ændret.


 

Viderestilling af rollen som præsentationsvært understøttes ikke for deltagere, der deltager i opkaldet fra deres Webex Meetings-klient.

Som vært vil et møde blive afsluttet for alle, når du trykker på Afslut opkald. Hvis du vil forlade mødet og lade det fortsætte uden dig, kan du:

  • viderestille værtsrollen manuelt som beskrevet ovenfor, eller

  • trykke på Afslut opkald. Tryk derefter på Tildel vært automatisk, og forlad. Webex udpeger automatisk en ny vært og afslutter kun mødet for dig.
 

Hvis du er vært for et møde på et board og skal forlade mødet, skal du trykke på Afslut opkald og derefter lade Webex automatisk tildele en ny vært.