Ved at viderestille værtsrollen fra dig selv kan du forlade et møde, du er vært for, og lade de andre deltagere fortsætte uden dig. Overdragelse af værtsrollen gælder for Webex Meetings og møder i personligt lokale på bord- og lokaleserieenheder, hvor der kun er én vært ad gangen. Det er ikke muligt at ændre rolleprivilegier på møder i bestyrelser.

1

Under et møde skal du trykke på knappen Deltagere i opkaldskontrollerne på din enhed eller touch-controller. Tryk på en deltager.

2

Tryk på Skift rolle .

3

De indstillinger, du ser, afhænger af, om du er vært eller en medvært, og om den valgte deltagers aktuelle rolle:

  • Som vært kan du ændre den valgte deltagers rolle til vært, medvært eller præsentationsvært. Hvis den valgte deltager allerede er en medvært, kan du vælge Fjern medvært for at tilbagekalde den pågældende rolle. Hvis du gør en anden deltager til værten, vil du ikke længere se menupunktet Skift rolle.

  • Som medvært kan du ændre den valgte deltagers rolle til præsentationsvært.

  • Når den pågældende deltager har fået tildelt rollen som vært, kan vedkommende viderestille rollen til en anden person på listen.

4

Tryk på en rolle. Deltageren får besked om, at dennes rolle er blevet ændret.


 

Viderestilling af rollen som præsentationsvært understøttes ikke for deltagere, der deltager i opkaldet fra deres Webex Meetings-klient.

Hvis du som vært trykker på Afslut møde for alle , afsluttes mødet for alle. Hvis du vil forlade mødet og lade det fortsætte uden dig, kan du:

  • viderestille værtsrollen manuelt som beskrevet ovenfor, eller

  • Tryk på Forlad møde . Der udpeges automatisk en ny vært, og mødet afsluttes kun for dig.