Přenesením hostitele můžete opustit schůzku, kterou pořádáte, a nechat ostatní účastníky pokračovat bez vás. Přenesení role hostitele se týká schůzek Webex a osobních schůzek v místnosti na zařízeních Room a Desk, kde je vždy pouze jeden hostitel. Oprávnění ke změnám rolí nejsou dostupná během schůzek na zařízeních Webex Board.

1

Během schůzky klepněte na ikonu a otevřete seznam účastníků. Klepněte na účastníka.

2

Klepněte na možnost Změnit roli ve výsuvné nabídce.

3

Zobrazené možnosti závisí na tom, zda jste hostitel nebo spoluhostitel, a na aktuální roli vybraného účastníka:

  • Jako hostitel můžete změnit roli vybraného účastníka na hostitele, spoluhostitele nebo přednášejícího. Pokud je vybraný účastník již spoluhostitelem, můžete tuto roli odebrat výběrem možnosti Odebrat spoluhostitele. Pokud se hostitelem stane jiný účastník, položka nabídky Změnit roli se již nezobrazí.

  • Jako spoluhostitel můžete změnit roli vybraného účastníka na přednášejícího.

  • Po přidělení role prezentujícího může účastník tuto roli přenést na jinou osobu v seznamu.

4

Klepněte na roli. Účastníkovi bude oznámeno, že jeho role byla změněna.


 

Přenos role prezentujícího není podporován pro účastníky, kteří se připojují k hovoru ze svého klienta Webex Meetings.

Když jako hostitel klepnete na tlačítko Ukončit hovor, ukončíte schůzku pro všechny. Pokud chcete schůzku opustit a nechat ji pokračovat bez vás, můžete:

  • přenést roli hostitele ručně, jak je popsáno výše, nebo

  • klepnout na tlačítko Ukončit hovor. Potom klepněte na možnost Přiřadit roli hostitele automaticky a odejít. Webex automaticky určí nového hostitele a ukončí schůzku pouze pro vás.
 

Pokud jste hostitelem schůzky na zařízení Board a potřebujete odejít, klepněte na možnost Ukončit hovor a nechte Webex automaticky přiřadit nového hostitele.