Installere Cisco Webex-tillegget

Hva du trenger

 • Systemkrav:

  • Mac – MacOS 10.10 eller nyere

  • Windows-PC-er – Windows 10 eller nyere

 • Webex-konto – For mer informasjon, se https://www.webex.com/products/teams/index.html.

 • Microsoft Office 365-abonnement

 • Støttede Microsoft-versjoner:

  • Microsoft Excel, Word eller PowerPoint versjon 16.0.6868 eller senere

  • Microsoft Excel, Word eller PowerPoint Online

For mer informasjon om Webex-tillegget, se Webex i Microsoft AppSource.

Du kan installere Webex-tillegget én gang ved hjelp av Microsoft Excel, Word eller PowerPoint, og deretter er tillegget tilgjengelig i de andre Microsoft Office-programmene. Følgende trinn gjelder for Microsoft Word og kan også brukes på Microsoft Excel eller PowerPoint.

1

Åpne et Microsoft Word-dokument, klikk på Sett inn, klikk på pilen ved siden av Tillegg, og velg deretter Hent tillegg.

2

Velg Store-fanen, gå inn i Webex og klikk på Søk.

Hvis Webex ikke vises i søkeresultatene, kontakter du IT-administratoren for å få tilgang.

3

Klikk på Hent nå for Webex, og følg instruksjonene for å installere tillegget.

4

Klikk på Hjem i Microsoft Word, og klikk deretter på Webex på båndmenyen.

5

Logg på ved å bruke Webex-legitimasjonen din.

Webex viser områdene du er medlem av.

Du kan gjøre følgende med Webex:

 • Vise nylig brukte områder i Webex

 • Klikk på Søk, og skriv inn et områdenavn for å søke etter et eksisterende Webex-område.

 • Opprett et nytt område, klikk på , skriv inn et navn og legg deretter til personer i området.

 • Webex husker området du var i mens du arbeidet med et dokument, og neste gang du åpner dette Microsoft Word-dokumentet og åpner Webex-tillegget, åpner Webex automatisk dette området på nytt.

 • Du kan logge av Webex, klikke på profilbildet og deretter klikke på Logg av.

Tips om bruk av Webex-tillegg for Microsoft Office 365

 • Du kan bare se meldinger for områder du er deltaker i.

 • Du kan bare kjøre tillegget for støttede Microsoft Office 365-programmer – Microsoft Excel, Word og PowerPoint.

 • Tillegget fungerer best på den nyeste versjonen av Microsoft Office 365. Du kan se etter oppdateringer, klikke på Hjelp > Se etter oppdateringer.

 • Du kan legge til én person om gangen i områder. Pass på at du klikker på Enter etter at du har lagt til e-postadressen. Når de er lagt til, kan du se profilbildene deres.

 • Systemansvarlig eller IT-avdelingen kan stille og sentralt distribuere tillegget til Microsoft Office 365-organisasjonen. For mer informasjon, se Finne ut om sentralisert distribusjon av tillegg fungerer for organisasjonen.