Instaliranje Cisco Webex aplikacije

Šta vam treba

 • Sistemski zahtevi:

  • Mac – MacOS 10.10 ili noviji

  • Windows računari – Windows 10 ili noviji

 • Nalog aplikacije Webex – više informacija potražite u članku https://www.webex.com/products/teams/index.html.

 • Microsoft Office 365 pretplata

 • Podržane Microsoft verzije:

  • Microsoft Excel, Word ili PowerPoint verzija radne površine 16.0.11629 ili novija

  • Microsoft Excel, Word ili PowerPoint Online

Više informacija o dodatku aplikacije Webex potražite u članku Webex u microsoft AppSource.

Možete da instalirate programski dodatak Webex jednom pomoću programa Microsoft Excel, Word ili PowerPoint, a zatim je programski dodatak dostupan u drugim Microsoft Office aplikacijama. Sledeći koraci se primenjuju na Microsoft Word i takođe se mogu primeniti na Microsoft Excel ili PowerPoint.

1

Otvorite Microsoft Word dokument, kliknite na "Umetni", kliknite na strelicu pored dodatka, a zatim odaberite "Preuzmi dodatke".

2

Odaberite karticu " Prodavnica ", unesite aplikaciju Webex i kliknite na "Pretraži ".

Ako ne vidite aplikaciju Webex navedenu u rezultatima pretrage, obratite se IT administratoru za pristup.

3

Kliknite na "Preuzmi je sada za aplikaciju Webex" i sledite uputstva za instaliranje dodatka.

4

U programu Microsoft Word kliknite na početna stranica, a zatim kliknite na aplikaciju Webexu meniju trake.

5

Prijavite se pomoću akreditiva za aplikaciju Webex.

Aplikacija Webex prikazuje prostore u koje ste član.

Uz aplikaciju Webex možete da uradite sledeće:

 • Prikazivanje nedavnih prostora u aplikaciji Webex

 • Kliknite na "Pretraži" i unesite ime prostora da biste potražili postojeći prostor aplikacije Webex.

 • Kreiraj novi prostor, kliknite na , unesite ime, a zatim dodajte osobe u prostor.

 • Aplikacija Webex pamti prostor u kojem ste bili dok ste radili na dokumentu, a kada sledeći put otvorite ovaj Microsoft Word dokument i otvorite dodatak aplikacije Webex, aplikacija Webex će automatski ponovo otvoriti taj prostor.

 • Možete da odjaviti se iz aplikacije Webex, kliknete na sliku profila, a zatim kliknete na "Odjavi se".

Saveti o korišćenju dodatka za aplikaciju Webex za Microsoft Office 365

 • Poruke možete da vidite samo za prostore u kojima ste učesnik.

 • Možete da pokrenete dodatak samo za podržane Microsoft Office 365 aplikacije – Microsoft Excel, Word i PowerPoint.

 • Dodatak najbolje funkcioniše na najnovijoj verziji aplikacije Microsoft Office 365. Možete da proverite da li postoje ažuriranja. Kliknite na > da biste proverili da li postoje ažuriranja.

 • Osobe možete da dodate jednu po jednu u prostore. Uverite se da ste kliknuli na "Enter" nakon dodavanja njihovih e-adresa. Nakon što ih dodate, možete da vidite njihove slike profila.

 • Vaš administrator ili IT odeljenje mogu tiho i centralno da primene programski dodatak u Microsoft Office 365 organizaciji. Više informacija potražite u članku Utvrđivanje da li centralizovana primena dodatka funkcioniše za vašu organizaciju.