Zainstaluj dodatek do aplikacji Cisco Webex

Czego potrzebujesz

 • Wymagania systemowe:

  • Mac — MacOS 10.10 lub nowszy

  • Komputery z systemem Windows — Windows 10 lub nowsze

 • Konto aplikacji Webex — Aby uzyskać więcej informacji, patrz https://www.webex.com/products/teams/index.html.

 • Subskrypcja usługi Microsoft Office 365

 • Obsługiwane wersje Microsoft:

  • Microsoft Excel, Word lub PowerPoint w wersji klasycznej 16.0.11629 lub nowszej

  • Microsoft Excel, Word lub PowerPoint Online

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatku do aplikacji Webex, zobacz Webex w Microsoft AppSource.

Dodatek do aplikacji Webex można zainstalować raz przy użyciu programu Microsoft Excel, Word lub PowerPoint, a następnie dodatek jest dostępny w innych aplikacjach Microsoft Office. Następujące kroki dotyczą programu Microsoft Word i mogą być również zastosowane w programie Microsoft Excel lub PowerPoint.

1

Otwórz dokument programu Microsoft Word, kliknij Wstaw, kliknij strzałkę obok Dodatki, a następnie wybierz Pobierz Dodatki.

2

Wybierz kartę Sklep, wprowadź aplikację Webex i kliknij przycisk Szukaj.

Jeśli nie widzisz aplikacji Webex wymienionej w wynikach wyszukiwania, skontaktuj się z administratorem IT w celu uzyskania dostępu.

3

Kliknij Pobierz teraz aplikację Webex i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować dodatek.

4

W programie Microsoft Word kliknij Home, a następnie kliknij aplikację Webexw menu wstążki.

5

Zaloguj się przy użyciu poświadczeń aplikacji Webex.

Aplikacja Webex wyświetla obszary, których jesteś członkiem.

W aplikacji Webex można wykonać następujące czynności:

 • Wyświetlanie ostatnich obszarów w aplikacji Webex

 • Kliknij opcję Wyszukaj i wprowadź nazwę obszaru, aby wyszukać istniejący obszar aplikacji Webex.

 • Utwórz nowy obszar, kliknij , wprowadź nazwę, a następnie dodaj osoby do obszaru.

 • Aplikacja Webex zapamiętuje obszar, w którym znajdowałeś się podczas pracy nad dokumentem, a następnie przy następnym otwarciu tego dokumentu Microsoft Word i otwarciu dodatku do aplikacji Webex aplikacja Webex automatycznie ponownie otworzy ten obszar.

 • Możesz się wylogować z aplikacji Webex, kliknąć swoje zdjęcie profilowe, a następnie kliknąć przycisk Wyloguj.

Wskazówki dotyczące korzystania z dodatku do aplikacji Webex dla Microsoft Office 365

 • Wiadomości można wyświetlać tylko dla obszarów, w których jesteś uczestnikiem.

 • Możesz uruchamiać dodatek tylko dla obsługiwanych aplikacji Microsoft Office 365 – Microsoft Excel, Word i PowerPoint.

 • Dodatek działa najlepiej w najnowszej wersji usługi Microsoft Office 365. Możesz sprawdzić dostępność aktualizacji, kliknij Pomoc > Sprawdź dostępność aktualizacji.

 • Możesz dodawać osoby pojedynczo do obszarów, pamiętaj, aby kliknąć Enter po dodaniu ich adresu e-mail. Po ich dodaniu można zobaczyć ich zdjęcia profilowe.

 • Administrator lub dział IT mogą w milczeniu i centralnie wdrożyć dodatek do organizacji Microsoft Office 365. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Określ, czy scentralizowane wdrażanie dodatków działa dla Twojej organizacji.