Installera tilläggsappen Cisco Webex

Vad du behöver

 • Systemkrav:

  • Mac – MacOS 10.10 eller senare

  • Datorer med Windows – Windows 10 eller senare

 • Webex-appkonto – Mer information finns i https://www.webex.com/products/teams/index.html.

 • Microsoft Office 365-prenumeration

 • Microsoft-versioner som stöds:

  • Microsoft Excel, Word eller PowerPoint skrivbordsversion 16.0.11629 eller senare

  • Microsoft Excel, Word eller PowerPoint Online

Mer information om hur du lägger till Webex-appen finns iWebex i Microsoft AppSource.

Du kan installera Webex-appens tilläggsprogram en gång med antingen Microsoft Excel, Word eller PowerPoint, och sedan finns tillägget tillgängligt i de andra Microsoft Office-programmen. Följande steg gäller för Microsoft Word och kan även tillämpas på Microsoft Excel eller PowerPoint.

1

Öppna ett Microsoft Word-dokument, klicka på Infoga, klicka på pilen bredvid Tillägg och välj sedan Hämta tillägg.

2

Välj fliken Store, ange Webex-appen och klicka på Sök .

Om du inte ser Webex-appen listad i sökresultaten kontaktar du IT-administratören för att få åtkomst.

3

Klicka på Hämta nu för Webex-appen och följ anvisningarna för att installera tillägget.

4

I Microsoft Word klickar du på Hem och sedan påWebex-appen i menyfliken.

5

Logga in med dina inloggningsuppgifter för Webex-appen.

Webex-appen visar de utrymmen som du är medlem i.

Du kan göra följande med Webex-appen:

 • Visa dina senaste utrymmen i Webex-appen

 • Klicka på Sök och ange ett utrymmesnamn för att söka efter ett befintligt Webex-apputrymme.

 • Skapa ett nytt utrymme, klicka på , ange ett namn och lägg sedan till personer i utrymmet.

 • Webex-appen kommer ihåg utrymmet du var i när du arbetar med ett dokument. Nästa gång du öppnar detta Microsoft Word-dokument och öppnarwebex-appens tillägg kommerWebex-appen automatiskt att öppna utrymmet igen.

 • Du kan logga ut från Webex-appen, klicka på profilbild och sedan på Logga ut .

Tips om hur du använder webex-appens tillägg för Microsoft Office 365

 • Du kan endast se meddelanden för utrymmen där du är mötesdeltagare.

 • Du kan endast köra tillägget för Microsoft Office 365-program som stöds – Microsoft Excel, Word och PowerPoint.

 • Tillägget fungerar bäst med den senaste versionen av Microsoft Office 365. Du kan söka efter uppdateringar och klicka på Hjälp > Söka efter uppdateringar.

 • Du kan lägga till personer en i taget i utrymmen. Klicka på Enter efter att du har lagt till deras e-postadress. När de har lagts till kan du se deras profilbilder.

 • Din administratör eller IT-avdelning kan tyst och centraliserat distribuera tillägget till din Microsoft Office 365-organisation. För mer information, se Determine if Centralized Deployment of add-ins works for your organization (Bestäm om centraliserad distribution av tillägg fungerar för dinorganisation).