Installera tillägget Cisco Webex-appen

Vad du behöver

 • Systemkrav:

  • Mac – MacOS 10.10 eller senare

  • Windows-datorer – Windows 10 eller senare

 • Webex-appkonto – mer information finns i https://www.webex.com/products/teams/index.html.

 • Microsoft Office 365-prenumeration

 • Microsoft-versioner som stöds:

  • Microsoft Excel-, Word- eller PowerPoint-skrivbordsversion 16.0.11629 eller senare

  • Microsoft Excel, Word eller PowerPoint Online

Mer information om tillägget till Webex-appen finns i Webex i Microsoft-appkällan.

Du kan installera tillägget Webex-appen en gång med antingen Microsoft Excel, Word eller PowerPoint och sedan är tillägget tillgängligt på de andra Microsoft Office-programmen. Följande steg gäller för Microsoft Word och kan även tillämpas på Microsoft Excel eller PowerPoint.

1

Öppna ett Microsoft Word-dokument, klicka på Infoga, klicka på pilen bredvid Tillägg och välj sedan Hämta tillägg.

2

Välj fliken Store, ange Webex-appen och klicka på Sök.

Om du inte ser Webex-appen i sökresultaten kontaktar du din IT-administratör för åtkomst.

3

Klicka på Hämta det nu för Webex-appen och följ anvisningarna för att installera tillägget.

4

I Microsoft Word klickar du på Hem och klickar sedan på Webex-appeni menyfliken.

5

Logga in med dina inloggningsuppgifter för Webex-appen.

Webex-appen visar de utrymmen som du är medlem i.

Du kan göra följande med Webex-appen:

 • Visa dina senaste utrymmen i Webex-appen

 • Klicka på Sök och ange ett utrymmesnamn för att söka efter ett befintligt Webex-apputrymme.

 • Skapa ett nytt utrymme, klicka på , ange ett namn och lägg sedan till personer i utrymmet.

 • Webex-appen kommer ihåg utrymmet du var i när du arbetade med ett dokument. Nästa gång du öppnar det här Microsoft Word-dokumentet och öppnar Webex-apptillägget öppnas Webex-appen automatiskt det utrymmet igen.

 • Du kan logga ut från Webex-appen, klicka på din profilbild och sedan klicka på Logga ut.

Tips om hur du använder tillägget Webex-appen för Microsoft Office 365

 • Du kan endast se meddelanden för utrymmen där du är mötesdeltagare.

 • Du kan endast köra tillägget för de Microsoft Office 365-program som stöds – Microsoft Excel, Word och PowerPoint.

 • Tillägget fungerar bäst med den senaste versionen av Microsoft Office 365. Du kan söka efter uppdateringar, klicka Hjälp > Sök efter uppdateringar.

 • Du kan lägga till personer en i taget i utrymmen. Se till att klicka på Retur efter att ha lagt till deras e-postadress. När de har lagts till kan du se deras profilbilder.

 • Administratören eller IT-avdelningen kan tyst och centralt distribuera tillägget till din Microsoft Office 365-organisation. Mer information finns i Avgöra om centraliserad distribution av tillägg fungerar för din organisation.