Følgende fremgangsmåte gjelder for Webex-nettsteder som du administrerer ved hjelp av Control Hub.


 

Nye Webex-kontoer inkluderer et helt år med ubegrenset lagring av opptak. Som standard sletter systemet opptak som er eldre enn 365 dager, permanent. Når systemet flytter opptak i henhold til oppbevaringspolicyen, flyttes de ikke til papirkurven.

Vi anbefaler at du angir oppbevaringspolicyen slik at lagringsplassen holdes under grensen for nettstedet ditt. Overvåk nettstedskravene dine og kjøp mer lagringsplass om nødvendig.

Når brukere sletter opptakene sine, flytter systemet dem til papirkurven. Du kan gjenopprette slettede opptak fra papirkurven i opptil 30 dager. Etter 30 dager sletter systemet opptakene permanent.

1

Fra kundevisningen i , gå til Tjenester > Møte .https://admin.webex.com

2

Nettsteder -fanen, velger du et Webex-nettsted, og klikker deretter Innstillinger .

3

Velg Alternativer for nettsted under Fellesinnstillinger.

4

Bla til Video og opptak seksjonen og slå på Slå på daglig automatisk sletting for alle opptak tidligere tilordnede lagringsdager.

5

Hvis du vil justere oppbevaringsdagene for opptak, går du til Organisasjonsinnstillinger > Oppbevaring , og velg Innstillinger under Retningslinjer for oppbevaring av Webex Meetings .

6

Angi antall dager en vert har tilgang til opptakene sine i Egendefinert oppbevaringstid mellom 7 og uendelig dager felt.

Standard: 365 dager

Område: 7-uendelig dager

7

Klikk på Lagre.

Følgende fremgangsmåte gjelder for Webex-nettsteder som du administrerer ved hjelp av Webex Site Administration. Hvis nettstedet ditt er koblet til Control Hub, vises alternativene for oppbevaringsfunksjonen nedtonet i nettstedsadministrasjon. Bruk Control Hub til å behandle koblede nettsteder.


 

Alle nye Webex-kontoer inkluderer et helt år med ubegrenset lagring av opptak. Som standard flytter systemet opptak som er over 365 dager gamle, til papirkurven.

Vi anbefaler at du angir oppbevaringspolicyen slik at lagringsplassen holdes under grensen for nettstedet ditt. Overvåk nettstedskravene dine og kjøp mer lagringsplass om nødvendig.

Du kan gjenopprette slettede opptak fra papirkurven i opptil 30 dager. Etter 30 dager sletter vi opptak fra papirkurven permanent.

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

Bla til Alternativer for nettsted, og merk av i avkrysningsboksen Policy for automatisk sletting av støtteopptak.

3

Angi antall dager en vert kan få tilgang til opptakene sine i feltet Oppbevaringsdager for opptak (7–3600 dager).

Standard: 365 dager

Område: 7–3600 dager

4

Klikk på Oppdater.