Följande förfarande gäller för Webex-webbplatser som du hanterar med Webex-webbplatsadministration. Om din webbplats är CI-länkad visas alternativen för lagringsfunktionen nedtonade i webbplatsadministration. Använd Control Hub för att hantera länkade webbplatser.


Alla nya Webex-konton inkluderar ett helt år med obegränsat lagringsutrymme för inspelningar. Som standard flyttar systemet inspelningar över 365 dagar till papperskorgen.

Vi rekommenderar att du ställer in lagringspolicyn så att lagringsutrymmet ligger under capten för din webbplats. Övervaka dina webbplatskrav och köp mer lagringsutrymme vid behov.

I upp till 30 dagar kan du återställa borttagna inspelningar från papperskorgen. Efter 30 dagar tar systemet bort inspelningarna permanent från papperskorgen.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmännawebbplatsinställningar > Alternativ.

2

Bläddra till Webbplatsalternativ och markera kryssrutan Princip för automatisk borttagning av inspelning.

3

Ange antalet dagar en värd kan få åtkomst till sina inspelningar i fältet Lagringsdagar för inspelning (7–3600 dagar).

Standard: 365 dagar

Utbud: 7–3 600 dagar

4

Klicka på Uppdatera.

Följande förfarande gäller för Webex-webbplatser som du hanterar med Control Hub, inklusive CI-länkade webbplatser.


Nya Webex-konton inkluderar ett helt år med obegränsat lagringsutrymme för inspelningar. Systemet tar som standard bort inspelningar som är äldre än 365 dagar. När systemet flyttar inspelningar enligt lagringspolicyn flyttas de inte till papperskorgen.

Vi rekommenderar att du ställer in lagringspolicyn så att lagringsutrymmet ligger under capten för din webbplats. Övervaka dina webbplatskrav och köp mer lagringsutrymme vid behov.

När användare tar bort sina inspelningar, flyttar systemet dem till papperskorgen. I upp till 30 dagar kan du återställa borttagna inspelningar från papperskorgen. Efter 30 dagar tar systemet bort inspelningarna permanent.

1

Från kund-visaren i https://admin.WebEx.comgår du till tjänster och väljer webbplatser under möte .

2

Välj den Webex-webbplats som du vill ändra inställningarna för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

Markera kryssrutan Policy för automatisk borttagning av inspelning.

5

Ange antalet dagar en värd kan komma åt sina inspelningar i fältet Lagringsdagar för inspelning.

Standard: 365 dagar

Utbud: 7–3 600 dagar

6

Klicka på Uppdatera.