Aşağıdaki prosedür, Webex ve yönetim yönetim sitelerine Webex site yönetimi. Siteniz CI ile bağlantılısa saklama özelliği seçenekleri ekranda soluk site yönetimi. Bağlantılı siteleri yönetmek için Control Hub'ı kullanın.


Tüm yeni Webex hesaplarında sınırsız kayıt depolama alanı vardır. Varsayılan olarak, sistem kayıtları 365 günlük bir çöp kutusuna taşır.

Depolama alanını siteniz için cap'nin altında tutmak için saklama politikanızı ayarlamanızı öneririz. Site gereksinimlerinizi takip edin ve gerekirse daha fazla depolama alanı satın alın.

Çöp kutusundan silinen kayıtları en fazla 30 gün boyunca geri yükleyebilirsiniz. 30 gün sonra, sistem kayıtları çöp kutusundan kalıcı olarak siler.

1

Webex site yönetimi oturum > Yapılandırma ve Ortak Site Ayarları > seçeneklerseçeneğinegidin.

2

Site Seçenekleri seçeneğinekaydırın ve Otomatik Kayıt SilmeYi Destek İlkesi onay kutusunu işaretleyin.

3

Bir ev sahibi, Kayıt Tutma Günleri alanına (7-3600 gün) kayıtlarına eriş erişeç için kaç gün süreyle erişebiliyor?

Varsayılan: 365 gün

Aralığı: 7-3600 gün

4

Güncelle’ye tıklayın.

Aşağıdaki prosedür, CI Webex siteleri dahil Control Hub'ı kullanarak yönetmenize yardımcı olan tüm siteler için geçerlidir.


Yeni Webex hesaplarında bir yıllık sınırsız kayıt depolama alanı vardır. Varsayılan olarak, sistem 365 günlükten eski kayıtları kalıcı olarak siler. Sistem, kayıtları saklama politikasına göre taşısa da çöp kutusuna taşımaz.

Depolama alanını siteniz için cap'nin altında tutmak için saklama politikanızı ayarlamanızı öneririz. Site gereksinimlerinizi takip edin ve gerekirse daha fazla depolama alanı satın alın.

Kullanıcılar kayıtlarını silebilirlerken, sistem bunları çöp kutusuna taşır. Çöp kutusundan silinen kayıtları en fazla 30 gün boyunca geri yükleyebilirsiniz. 30 gün sonra, sistem kayıtları kalıcı olarak siler.

1

https://admin.webex.com’daki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.

2

Ayarlarını Webex istediğiniz siteyi seçin ve Siteyi Yapılandır seçeneğinetıklayın.

3

Ortak Ayarlar’ın altında Site Seçenekleri öğesini seçin.

4

Otomatik Kayıt Silme Desteği İlkeleri onay kutusunu işaretleyin.

5

Bir ev sahibi kayıt saklama gün sayısı alanında kayıtlarına erişebilirsiniz gün sayısını girin.

Varsayılan: 365 gün

Aralığı: 7-3600 gün

6

Güncelle’ye tıklayın.