Med Webex Assistant kan du bestille et møterom eller utvide en bestilling fra 5 minutter og opptil 2 timer, hvis møterommet er ledig. Bestillingen starter når du ber om det. Du kan ikke bestille for et senere tidspunkt.

Når du bestiller eller utvider et møte, blir bestillingen synlig i møterommets kalender. Den vises som organisert av romplanleggeren, ikke av personen som foretok bestillingen.

For å sjekke når møterommet er bestilt den dagen, si “OK Webex, vis dagens møter”.

Book et møte

For å bestille et møte, si for eksempel “OK Webex, bestill dette rommet i 30 minutter” eller "OK Webex, reserver dette rommet til 10.40". Webex Assistant bekrefter bestillingen hvis møterommet er ledig.

Forleng et møte

Du kan forlenge møteromsbestillingen når som helst under møtet. 5 minutter før møtebestillingen avsluttes, ser du et varsel på skjermen for å forlenge det hvis rommet er ledig.

For å forlenge bestillingen, si for eksempel "OK Webex, forleng møtet med 15 minutter" eller "OK Webex, forleng møtet til 2.30". Webex Assistant bekrefter bestillingen hvis møterommet er ledig.