1

Klikk på din profilbilde og velg Innstillinger > Enheter .

2

Klikk på Generer aktiveringskode under Min enhet.


 
Hvis du ikke ser Generer aktiveringskode , kan det ha blitt deaktivert av administrator din.
3

Kopier aktiveringskoden, og klikk på OK.

4

Angi koden på enheten når du blir bedt om det.

1

Trykk på profilbildet ditt, og gå deretter til Innstillinger > Enheter.

2

Trykk på Generer aktiveringskode under Min enhet.


 
Hvis du ikke ser Generer aktiveringskode , kan det ha blitt deaktivert av administrator din.
3

Angi koden på enheten når du blir bedt om det.