Installere Webex Education Connector i Moodle

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å installere Webex Education Connector i Moodle versjon 3.5.2.

Før du starter

Før du kan installere Webex Education Connector, må du konfigurere Webex-området for Webex Education Connector.

Moodle-nettstedet må ha SSL konfigurert før installasjon. Du må være Moodle- og Webex-nettstedsadministrator for å fullføre installasjonen.

1

Logg på Moodle med administratorkontoen, og gå til Administrasjon av webområde.

2

Klikk Avanserte funksjoner , merk av for Aktiverwebtjenester , rull deretter ned og klikkLagre endringer .

3

Gå til kategorien Server , velg Behandleprotokoller , og klikk deretter Lagreendringer .

Kontroller at REST-protokollen er aktivert.

4

Gå til Web Services > eksterne tjenester , klikk Legg til , og skriv inn følgende i de angitte feltene.

 • Navnefelt– Skriv inn et beskrivende navn.

 • Kortnavnfelt –Angi cisco_webex_app.

 • Aktivert–Merk av i denne boksen.

5

Klikk Legg til tjeneste > Legg til funksjoner, og velg følgende funksjoner fra rullegardinlisten:

 • core_calendar_create_calendar_events

 • core_calendar_delete_calendar_events

 • core_enrol_get_enrolled_users

 • core_grades_update_grades

 • core_user_get_users_by_field

 • gradereport_user_get_grade_items

 • core_webservice_get_site_info

 • core_course_get_courses

6

Velg Legg til funksjoner.

Opprett et nytt token

1

Klikk kategorien Server på hovedsiden For områdeadministrasjon.

2

Gå til WebTjenester > Behandle tokener , klikk Legg til, og skriv inn følgende informasjon:

 • Bruker– Velg navnet ditt fra rullegardinlisten.

 • Tjeneste–Velg Webex.

 • Gyldig til– Velg en fremtidig dato.

3

Kopier token-ID-en som ble generert.

Konfigurere Webex Education Connector

1

Åpne en kategori i leseren, naviger til https://lti.educonnector.io/, og skriv inn følgende informasjon:

 • E-post – angi e-postadressen til administratoren.

 • Institusjon – angi navnet på institusjonen din.

 • Webex-område– Skriv inn navnet på Webex-området.

  Nettstednavnet er teksten i Webex-URL-adressen før .webex.com. Hvis URL-adressen for området er https://myschool.webex.com/, skriver du inn myschool (ekskluder https:// og.webex.com , og fjerner storforbokstav).

 • LMS–Velg Moodle.

 • Moodle Site Domain–Skriv inn navnet på Moodle-nettstedet ditt.

  Hvis URL-adressen til området for eksempel er https://myschool.moodlecloud.com, skriver du inn myschool.moodlecloud.com.

 • Moodles webtjenestenavn– Skriv inn cisco_webex_app.

 • Moodle Web Token–Lim inn den genererte token-IDen du kopierte fra trinn 3 i Opprette et token.

 • Moodle Site Timezone —Velg tidssonen til Moodle-nettstedet ditt.

2

Velg Neste , ognoter deg URL-adressen for forbrukernøkkelen , den delte hemmelighetenog LTI-registreringen.

Opprette en aktivitet for eksternt verktøy

Hvis du vil legge til Webex Education Connector i et emne, må du først opprette en ekstern verktøyaktivitet.

1

Logg på Moodle med administratorkontoen, og gå til Administrasjon av Web-område.

2

Klikk kategorien Plugin-moduler , og gå til Aktivitetsmoduler > eksternt verktøy > Administrer verktøy > Administrer forhåndskonfigurerte verktøy.

3

Klikk Legg til forhåndskonfigurert verktøy, og skriv inn følgende informasjon:

 • Verktøynavn–Skriv inn Webex eller et annet beskrivende navn.

 • URL-adresse for verktøy–Skriv inn https://lti.educonnector.io/launches.

 • Verktøybeskrivelse– La feltet stå tomt.

 • Forbrukernøkkel– Skriv inn forbrukernøkkelen fra trinn 2 i Konfigurere Webex Education Connector.

 • Delt hemmelighet– Skriv inn den delte hemmeligheten fra trinn 2 i Konfigurere Webex Education Connector.

 • Egendefinerte parametere– La stå tomme.

 • Bruk av verktøykonfigurasjon– Velg Vis som forhåndskonfigurert verktøy når du legger til et eksternt verktøy.

 • Standard startbeholder– Velg Bygg inn uten blokker .

 • Personvern– valgfritt.

 • Diverse –valgfritt.

4

Klikk Lagre endringer.

Legge til Webex Education Connector i et kurs

Følg disse trinnene for hvert kurs der du vil legge til Webex Education Connector.

1

Åpne et kurs i Moodle.

2

Klikk tannhjulikonet øverst til høyre, og velg Aktiver redigering.

3

Klikk Legg til en aktivitet eller ressurs i delen du vil legge tilWebex Education Connector i, og velg Eksternt verktøy-flisen.

4

Angi følgende informasjon:

 • Aktivitetsnavn– Skriv inn Webex Education Connector

 • Forhåndskonfigurert verktøy– Velg navnet på verktøyet du valgte i trinn 4 i Installere Webex Education Connector i Moodle.

 • Personvern–Kontroller følgende alternativer:

  • Del startprogrammets navn med verktøyet

  • Del startprogrammets e-post med verktøyet

  • Godta karakterer fra verktøyet

5

Klikk Lagre og gå tilbake til kurset.

Godkjenne Webex Education Connector

1

Klikk aktivitetsnavnet du opprettet i trinn 4 i Opprette en ekstern verktøyaktivitet for å åpneWebex Education Connector.

2

Fra kategorien Oppsett blar du til delen Godkjenn med LMS.

3

Klikk Godkjenn, og følg instruksjonene.


 

Hvis Webex Education Connector allerede er autorisert, ser du en grå godkjent knapp.

4

Hvis du ikke kan autorisere Webex Education Connector , må du kontrollere at Moodle -området har et gyldig SSL-sertifikat og at du bruker HTTPer.

 1. Logg på Moodle med administratorkontoen din.

 2. Gå til Områdeadministrasjon, bla til Sikkerhet -delen og velg HTTP-sikkerhet på rullegardinmenyen.

 3. Merk av for Bruk HTTPer for pålogginger , og klikk Lagre .

Angi funksjoner for hele området

Angi hvilke funksjoner som er tilgjengelige for hele området, slik at undervisere kan konfigurere for kursene sine.

1

Klikk Gå til Admin Console i kategorien Oppsett i Webex Education Connector, og velg innstillingene du vil aktivere.

2

Klikk Tilbake for å lagre endringene og gå tilbake til kategorien Installasjon .