Instalowanie narzędzia Webex Education Connector w systemie Moodle

Aby zainstalować narzędzie Webex Education Connector w systemie Moodle w wersji 3.5.2, wykonaj poniższe czynności.

Przed rozpoczęciem

Przed zainstalowaniem Webex Education Connector należy najpierw Skonfigurować Swoją witrynę Webex dla Webex Education Connector.

Przed instalacją w witrynie Moodle musi być skonfigurowany protokół SSL. Aby ukończyć instalację, musisz być administratorem witryny Moodle i administratorem witryny Webex.

1

Zaloguj się do Moodle za pomocą konta administratora i przejdź do sekcji Administrowanie witryną.

2

Kliknij Zaawansowane funkcje, zaznacz pole wyboru Włącz usługi sieciowe, a następnie przewiń w dół i kliknij przycisk Zapisz zmiany.

3

Przejdź do karty Serwer , wybierz opcję Zarządzaj protokołami, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Upewnij się, że protokół REST jest włączony.

4

Przejdź do Usługi internetowe > Usługi zewnętrzne, kliknij przycisk Dodaj i wprowadź następujące pola.

 • Pole Nazwa — wprowadź nazwę opisową.

 • Pole krótkiej nazwy— wprowadź cisco_webex_app.

 • Włączone — zaznacz to pole.

5

Kliknij przycisk Dodaj usługę > Dodaj funkcje i z listy rozwijanej wybierz następujące funkcje:

 • core_calendar_create_calendar_events

 • core_calendar_delete_calendar_events

 • core_enrol_get_enrolled_users

 • core_grades_update_grades

 • core_user_get_users_by_field

 • gradereport_user_get_grade_items

 • core_webservice_get_site_info

 • core_course_get_courses

6

Wybierz opcję Dodaj funkcje.

Utwórz nowy token

1

Na głównej stronie Administrowanie witryną kliknij kartę Serwer.

2

Przejdź do Usługi internetowe > Zarządzanie tokenami, kliknij przycisk Dodaj i wprowadź następujące informacje:

 • Użytkownik— wybierz swoje imię i nazwisko z listy rozwijanej.

 • Usługa — wybierz pozycję Webex.

 • Ważny do — wybierz przyszłą datę.

3

Skopiuj wygenerowany identyfikator tokena.

Poświadczenia dotyczące instalacji narzędzia Webex Education Connector

1

Jeśli jesteś istniejącym klientem Webex z bieżącą rejestracją Webex Education Connector, otwórz sprawę pomocy technicznej z Cisco TAC, aby uzyskać pomoc w generowaniu poświadczeń instalacji.

 • Jeśli jesteś nowym klientem Webex i jeszcze nie skonfigurowałeś Webex Education Connector, skontaktuj się ze swoim przedstawicielem ds. sprzedaży lub sukcesu klienta.

2

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź Ogłoszenia dotyczące Webex Education Connector.

Utwórz działanie narzędzia zewnętrznego

Aby dodać narzędzie Webex Education Connector do kursu, utwórz najpierw Czynność Narzędzia Zewnętrznego.

1

Zaloguj się do Moodle za pomocą konta administratora i przejdź do sekcji Administrowanie witryną.

2

Kliknij kartę wtyczki i przejdź do Moduły aktywności > Narzędzie zewnętrzne > Zarządzanie narzędziami > Zarządzanie wstępnie skonfigurowanymi narzędziami.

3

Kliknij przycisk Dodaj wstępnie skonfigurowane narzędzie i wprowadź następujące informacje:

 • Nazwa narzędzia — wprowadź Webex lub inną nazwę opisową.

 • Adres URL narzędzia — wprowadź https://lti.educonnector.io/launches.

 • Opis narzędzia— Pozostaw puste.

 • Klucz klienta — wprowadź klucz klienta, który otrzymałeś.

 • Udostępniony klucz tajny — wprowadź udostępniony klucz tajny, który otrzymałeś.

 • Parametry niestandardowe — to pole należy pozostawić puste.

 • Użycie konfiguracji narzędzia — wybierz Pokaż jako narzędzie wstępnie skonfigurowane podczas dodawania narzędzia zewnętrznego.

 • Domyślny pojemnik uruchamiania — wybierz opcję Wstaw bez bloków.

 • Prywatność — pole opcjonalne.

 • Różne — pole opcjonalne.

4

Kliknij Zapisz zmiany .

Dodaj narzędzie Webex Education Connector do kursu

Wykonaj poniższe czynności dla każdego kursu, w którym chcesz dodać narzędzie Webex Education Connector.

1

W Moodle otwórz kurs.

2

Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu i wybierz opcję Włącz edycję.

3

Kliknij opcję Dodaj aktywność lub zasób w sekcji, do której chcesz dodać narzędzie Webex Education Connector, i wybierz kafelek narzędzia zewnętrznego .

4

Wprowadź następujące informacje:

 • Nazwa czynności — wprowadź Webex Education Connector

 • Wstępnie skonfigurowane narzędzie — wybierz nazwę narzędzia wybranego w kroku 4 Instalowania Webex Education Connector w Moodle.

 • Prywatność — zaznacz następujące opcje:

  • Razem z narzędziem udostępnij nazwę osoby uruchamiającej

  • Razem z narzędziem udostępnij adres osoby uruchamiającej

  • Akceptuj oceny z narzędzia

5

Kliknij przycisk Zapisz i wróć do kursu.

Ustawianie funkcji w całym zakładzie

Ustaw, które funkcje są dostępne w całej witrynie dla instruktorów, aby skonfigurować dla swoich kursów.
1

Kliknij nazwę narzędzia, aby uruchomić narzędzie Webex Education Connector.

2

Na karcie Konfiguracja w Webex Education Connector kliknij Przejdź do konsoli administracyjnej i wybierz ustawienia, które chcesz włączyć.

3

Kliknij Wstecz aby zapisać zmiany i powrócić do Konfiguracja kartę.

4

Wróć do strony rejestracji Webex Education Connector i kliknij przycisk Zakończ.