Installera Webex Education-anslutningen i Moodle

Använd följande steg för att installera Webex Education Connector i Moodle version 3.5.2.

Innan du börjar

Innan du kan installera Webex Education Connector måste du först konfigurera Webex-webbplatsen för Webex Education-anslutningen.

Moodle-webbplatsen måste ha SSL konfigurerats innan installationen. Du måste vara en Moodle-administratör och Webex-webbplatsadministratör för att slutföra installationen.

1

Logga in på Moodle med ditt administratörskonto och gå till webbplatsadministration.

2

Klicka på Avanceradefunktioner, markera rutan för Aktivera webbtjänster och rulla sedan ner och klickapå Spara ändringar.

3

Gå till fliken Server, välj Hantera protokoll och klicka sedan på Spara ändringar.

Kontrollera att REST-protokollet är aktiverat.

4

Gå till Webbtjänster för > , klicka på Lägg till och ange följande i de angivna fälten.

 • Namnfält– Ange ett beskrivande namn.

 • Fältet för kortnamn – Ange cisco_webex_app.

 • Aktiverad– Markera denna ruta.

5

Klicka på Lägg > lägg till funktioner och välj följande funktioner från rullningslisten:

 • core_calendar_create_calendar_events

 • core_calendar_delete_calendar_events

 • core_enrol_get_enrolled_users

 • core_grades_update_grades

 • core_user_get_users_by_field

 • gradereport_user_get_grade_items

 • core_webservice_get_site_info

 • core_course_get_courses

6

Välj Lägg till funktioner.

Skapa en ny token

1

Klicka på fliken Webbplatsadministration huvudfönstret.

2

Gå till Webbtjänster för > hantera tokens , klicka påLägg till och ange följande information:

 • Användare– Välj ditt namn på listruta.

 • Tjänst– Välj Webex.

 • Giltig till– Välj ett framtida datum.

3

Kopiera det genererade token-ID:t.

Konfigurera Webex Education-anslutningen

1

Öppna en flik i webbläsaren, navigera till https://lti.educonnector.io/och ange följande information:

 • E-post – ange din administratörs e-postadress.

 • Företag– Ange namnet på din bank.

 • Webex-webbplats– Ange namnet på din Webex-webbplats.

  Ditt webbplatsnamn är texten i din Webex-URL före .webex.com. Om din webbplats-URL https://myschool.webex.com/är anger du mitt på , (exkludera https:// och .webex.com och tar bortversaler).

 • LMS– Välj Moodle.

 • Webbplatsdomän med moodle– ange namnet på din Moodle-webbplats.

  Om t.ex. din webbplats-URL https://myschool.moodlecloud.comär anger du myschool.moodlecloud.com.

 • Moodle Web Service-namn– Ange cisco_webex_app.

 • Moodle webbtoken– Klistra in det genererade token-ID som du kopierade från steg 3 i Skapa en token .

 • Moodle site timezone – Välj tidszonen för din Moodle-webbplats.

2

Välj Nästa och ta hänsyn till Dinkundnyckel , din delade hemlighetoch LTI-registrerings-URL.

Skapa en extern verktygsaktivitet

Om du vill lägga till Webex Education-anslutningen till en kurs skapar du först en extern verktygsaktivitet.

1

Logga in på Moodle med ditt administratörskonto och gå till webbplatsadministration.

2

Klicka på fliken Insticksprogram och gå till Aktivitetsmoduler > Externa verktyg > Hantera verktyg > Hantera förkonfigureradeverktyg.

3

Klicka på Lägg till förkonfigurerat verktyg och ange följande information:

 • Verktygsnamn– Ange Webex eller ett annat beskrivande namn.

 • Verktygs-URL– Ange https://lti.educonnector.io/launches.

 • Beskrivning avverktyget – Lämna tom.

 • Konsumentnyckel– Ange din kundnyckel från steg 2 av Konfigurera Webex Education Connector.

 • Delad hemlighet– ange din delade hemlighet från steg 2 av Konfigurera Webex Education Connector.

 • Anpassade parametrar– Lämna tomt.

 • Användning avverktygskonfiguration – Välj Visa som förkonfigurerat verktyg när du lägger till ett externtverktyg.

 • Standardstartbehållare– välj Bädda in, utan blockeringar.

 • Sekretess– Valfritt.

 • Övrigt –Valfritt.

4

Klicka på Spara ändringar.

Lägg till Webex Education-anslutningen till en kurs

Följ dessa steg för varje kurs där du vill lägga till Webex Education Connector.

1

Öppna en kurs i Moodle.

2

Klicka på kugghjulsikonen i det övre högra hörnet och välj Aktiveraredigering.

3

Klicka på Lägg till en aktivitet eller resurs i avsnittet som du vill lägga tillWebex Education-anslutningen till och välj panelen Externt verktyg.

4

Ange följande information:

 • Aktivitetsnamn– Ange Webex Education-anslutning

 • Förkonfigurerat verktyg – välj namnet på verktyget du väljer i steg 4 av InstalleraWebex Education-anslutningen i Moodle.

 • Sekretess– Kontrollera följande alternativ:

  • Dela startprogrammets namn med verktyget

  • Dela startverktygets e-post med verktyget

  • Acceptera betyg från verktyget

5

Klicka på Spara och återgå till kurs.

Tillåt Webex Education-anslutningen

1

Klicka på aktivitetsnamnet som du skapade i steg 4 av Skapa en extern verktygsaktivitet för att öppnaWebex Education-anslutningen.

2

Från fliken Installation bläddrar du till avsnittet Tillåt med LMS.

3

Klicka Auktorisera och följ anvisningarna.


 

Om Webex Education-anslutningen redan är behörig ser du en grå knappen Behörig.

4

Om du inte kan tillåta Webex Education Connector ska du säkerställa att Din Moodle-webbplats har ett giltigt SSL-certifikat och att du använder HTTP:er.

 1. Logga in på Moodle med ditt administratörskonto.

 2. webbplatsadministration tillavsnittet Säkerhet och välj HTTP-säkerhet i rullgardingsmenyn.

 3. Markera rutan Använd HTTPs för inloggningar och klicka på Spara.

Ange webbplatsomfattande funktioner

Ange vilka funktioner som ska vara tillgängliga på hela webbplatsen så att instruktörer kan konfigurera för sina kurser.

1

Från fliken Installation i Webex Education Connector klickar du på Gå tillAdministratörskonsol och väljer sedan de inställningar som du vill aktivera.

2

Klicka på Tillbaka för att spara dina ändringar och återgå till fliken Installation.