Starte et planlagt Webex-møte fra Outlook

1

Finn møtet i Microsoft Outlook-kalenderen, og åpne det.

2

Velg Bli med i Webex-møte.

Hvis du trenger vertsnøkkelen eller vertstilgangskoden, klikker du på koblingen nederst i møteinvitasjonsvinduet, og deretter velger du Mer informasjon.

Starte et personlig konferansemøte fra Outlook

1

Åpne møteelementet i Microsoft Outlook-kalenderen, og slå nummeret som er oppgitt for å starte møtet.

2

Følg talemeldingene og skriv inn vertstilgangskoden (og PIN-koden, hvis du blir bedt om det).

Starte et hurtigmøte eller møte i personlig rom

Velg Møt nå på verktøylinjen i Microsoft Outlook.

Hurtigmøter avholdes i det personlige rommet ditt som standard. Du kan også velge at Møt nå skal være standard for en Webex Training- eller Webex Support-økt. Logg på Webex-nettstedet, og velg Webex Training eller Webex Support nederst til venstre. Velg deretter Innstillinger > Møt nå-innstillinger, og fjern merket for Bruk personlig rom for alle hurtigmøtene mine.


 

Hvis du velger møtetypen Webex Training eller Webex Support, deaktiveres funksjonaliteten personlig rom for Møt nå.