Rozpocznij zaplanowane spotkanie Webex w programie Outlook

1

Znajdź spotkanie w kalendarzu programu Microsoft Outlook i otwórz je.

2

Wybierz opcję Dołącz do spotkania Webex.

Jeśli potrzebujesz klucza prowadzącego lub kodu dostępu prowadzącego, kliknij łącze na dole okna zaproszenia na spotkanie, a następnie wybierz opcję Więcej informacji.

Rozpocznij spotkanie typu konferencja osobista z programu Outlook

1

W kalendarzu programu Microsoft Outlook otwórz element spotkania i wybierz podany numer, aby rozpocząć spotkanie.

2

Postępuj zgodnie z monitami głosowymi i wprowadź kod dostępu prowadzącego oraz, jeśli pojawi się monit, kod PIN.

Rozpocznij spotkanie w pokoju natychmiastowym lub osobistym

Na pasku narzędzi programu Microsoft Outlook wybierz opcję Spotkanie teraz.

Domyślnie spotkania natychmiastowe odbywają się w pokoju osobistym. Możesz również wybrać opcję Spotkanie teraz domyślną dla sesji Webex Training lub Webex Support Zaloguj się do witryny Webex i wybrać Webex Training lub Webex Support z lewej dolnej strony. Następnie wybierz Preferencje > „Poznaj teraz ustawienia i usuń zaznaczenie opcji Użyj pokoju osobistego dla wszystkich moich spotkań błyskawicznych.


 

Wybór typu spotkania Webex Training lub Webex Support spowoduje wyłączenie funkcji pokoju osobistego dla funkcji Spotkanie teraz.