Rozpoczynanie zaplanowanego spotkania Cisco Webex z programu Outlook

1

Znajdź spotkanie w kalendarzu programu Microsoft Outlook i otwórz je.

2

Wybierz pozycję Dołącz do spotkania Webex.

Jeśli potrzebujesz klucza hosta lub kodu dostępu hosta, kliknij łącze u dołu okna zaproszenia na spotkanie, a następnie wybierz pozycję Więcej informacji.

Rozpoczynanie osobistego spotkania konferencyjnego z poziomu programu Outlook

1

W kalendarzu programu Microsoft Outlook otwórz element spotkania i wybierz podany numer, aby rozpocząć spotkanie.

2

Postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi i wprowadź kod dostępu hosta oraz, jeśli zostanie wyświetlony monit, kod PIN.

Rozpoczynanie spotkania błyskawicznego lub osobistego w pokoju

Na pasku narzędzi programu Microsoft Outlook wybierz pozycję Spotkaj się teraz.

Domyślnie spotkania błyskawiczne odbywają się w pokoju osobistym. Możesz także wybrać, aby Meet Now domyślnie ustawiało sesję Webex Training lub Webex Support Zaloguj się do swojej witryny Webex i wybierz Webex Training lubWebex Support w lewym dolnym rogu. Następnie wybierz Preferencje > "Ustawienia Spotkaj się teraz i odznacz Użyj pokoju osobistego dla wszystkich moich natychmiastowych spotkań.


 

Wybranie typu spotkania Webex Training lubWebex Support spowoduje wyłączenie funkcji Pokój osobisty w Meet Now.