Započnite planirani Cisco Webex sastanak iz programa Outlook

1

Pronađite sastanak u Microsoft Outlook kalendaru i otvorite ga.

2

Izaberite pridružite se Webex sastanku.

Ako vam je potreban glavni ključ ili kôd za pristup domaćinu, kliknite na vezu na dnu prozora poziva za sastanak, a zatim izaberite stavku Više informacija.

Započinji sastanak lične konferencije iz programa Outlook

1

U Microsoft Outlook kalendaru otvorite stavku sastanka i birajte broj naveden za početak sastanka.

2

Pratite glasovne upite i unesite pristupni kôd domaćina i, ako se to od vas zatraži, PIN kôd.

Započinjite sastanak u trenutnoj ili ličnoj sobi

Na traci sa alatkama programa Microsoft Outlook izaberite stavku Upoznaj odmah.

Podrazumevano, trenutni sastanci se održavaju u vašoj ličnoj sobi. Takođe možete odabrati da meet Now bude podrazumevan na Webex Obuci ili Webex sesiji podrške prijavite se na Svoju Webex lokaciju, a sa donje leve strane izaberite Webex Training ili Webex podršku. Zatim izaberite željene > "Upoznaj sada postavke i opozovi izbor koristi ličnu sobu za sve moje trenutne sastanke.


 

Izborom webex obuke ili tipa sastanka podrške za Webex onemogućiće se funkcionalnost lične sobe za "Meet Now".