Pokretanje zakazanog Webex sastanka iz programa Outlook

1

Pronađite sastanak na svom Microsoft Outlook kalendaru i otvorite ga.

2

Izaberite " Pridruži se Webex sastanku".

Ako vam je potreban ključ hosta ili pristupni kôd, kliknite na vezu na dnu prozora sa pozivom za sastanak, a zatim izaberite "Više informacija".

Započinjanje sastanka lične konferencije iz programa Outlook

1

U kalendaru Microsoft Outlook, otvorite stavku sastanka i birajte navedeni broj da biste započeli sastanak.

2

Pratite glasovna uputstva i unesite broj pristupni kôd, kao i PIN.

Pokrenite trenutni sastanak ili sastanak u ličnoj sobi

U traci sa alatkama Microsoft Outlook izaberite Pokreni sastanak sada.

Instant sastanci se podrazumevano održavaju u vašoj ličnoj sobi. Takođe možete odabrati da podrazumevano Pokreni sastanak sada Webex Training ili Webex Support sesiju prijave na svoju sesiju Webex sajt i da u donjem levom vremenu izaberete Webex Training ili Webex Support . Zatim izaberite željene > "Pokreni sastanak sada i opozovite izbor opcije "Koristi ličnu sobu za sve moje instant sastanke".


 

Ako izaberete tip sastanka Webex Training ili Webex Support, onemogućiće se funkcionalnost lične sobe za Pokreni sastanak sada.