Starta ett schemalagt Cisco Webex-möte från Outlook

1

Sök efter mötet i din Microsoft Outlook-kalender och öppna det.

2

Välj Delta i Webex-möte.

Om du behöver värdnyckeln eller värdens åtkomstkod klickar du på länken längst ner på fönstret för mötesinbjudan och väljer sedan Mer information.

Starta en personlig Konferens Meeting från Outlook

1

I din Microsoft Outlook-kalender, öppna mötet objekt och ringa upp numret för att starta mötet.

2

Följ rösten prompter och ange värden åtkomstkod och, om du uppmanas, PIN-koden.

Starta ett direktmöte eller ett möte i personligt rum

Välj Träffas nu i Microsoft Outlook-verktygsfältet.

Som standard hålls direktmöten i ditt personliga rum. Du kan också välja att låta snabbmöte standardvärden för en Webex Training eller Webex support att logga in på din Webex webbplats och välja Webex Training eller Webex support från nedre vänstra hörnet. Välj sedan inställningar snabbmöte >- inställningar och avmarkera Använd personligt rum för alla mina direkt möten.


 

Om du väljer Webex Training eller Webex support mötestyp inaktive ras funktionerna i det personliga rummet för snabbmöte.