Presentatører på nettstedet kan bruke Multimedievisning til å dele nettbaserte multimedier i møter, hendelser og opplæringsøkter. Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen for nettstedet.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester.

2

Under Møte velger du Nettsteder, velger nettstedet ditt og velger deretter Konfigurer nettsted.

3

Under Fellesinnstillinger velger du Alternativer for nettsted og merker deretter av i avkrysningsboksen Tillat deling av multimedier.

4

Velg Oppdater.