Prezentujúci na vašej lokalite môžu používať Zobrazovač multimédií na zdieľanie webových multimédií na stretnutiach, podujatiach a školeniach. Túto funkciu môžete pre svoje stránky povoliť alebo zakázať.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Služby.

2

Pod Stretnutie, vyberte Stránky, vyberte svoju lokalitu a potom vyberte Konfigurovať stránku.

3

Pod Spoločné nastavenia, vyberte Možnosti lokalitya potom skontrolujte Povoliť zdieľanie multimédií zaškrtávacie políčko.

4

Vyberte Aktualizovať.