Presentatörer på din webbplats kan använda Multimedievisaren för att dela webbaserad multimedia under möten, händelser och utbildningsmöten. Du kan aktivera eller inaktivera denna funktion på din webbplats.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster.

2

Under Möte väljer du Webbplatser, markerar din webbplats och väljer sedan Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar, Välj Webbplatsalternativ, och markera sedan den Tillåt delning av Multimedia Markera kryssrutan.

4

Välj Uppdatera.