Prezentatorii de pe site-ul dvs. pot utiliza Vizualizatorul multimedia pentru a partaja conținut multimedia bazat pe web în întâlniri, evenimente și sesiuni de instruire. Puteți activa sau dezactiva această caracteristică pentru site-ul dvs.

1

Din vizualizarea tip client din , accesați Servicii.https://admin.webex.com

2

Sub Întâlnire , selectațiSite-uri, alegeți site-ul dvs., apoi selectați Configurare site.

3

Sub Setări comune , selectați Opțiuni site , apoibifați caseta de selectare Se permite partajarea multimedia.

4

Selectați Actualizare.