Prezenterzy w Twojej witrynie mogą używać Przeglądarki multimediów do udostępniania multimediów opartych na sieci Web podczas spotkań, wydarzeń i sesji szkoleniowych. Możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję w swojej witrynie.

1

Z widoku klienta w witrynie przejdź do sekcji Usługi.https://admin.webex.com

2

W obszarze Spotkaniewybierz pozycję Witryny, wybierz witrynę, a następnie wybierz pozycję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia typowewybierz pozycję Opcje witryny, a następnie zaznacz pole wyboru Zezwalaj na udostępnianie multimediów.

4

Wybierz Aktualizuj.