Du kan sende forskjellige REACTIONS ved å klikke på "reagere "- knappen under et møte.

REACTIONS er synlige for deg og alle andre deltakere i møtet, men vises anonymt. Den inn kommende REACTIONS vises som en strøm av emojis på høyre side av skjermen.Verten og Coho i et møte kan aktivere og deaktivere REACTIONS fra deltaker listen. Gå til deltaker listen, trykk på knappen mer (...) og slå på REACTIONS i møtet på eller av.


  • Reactions er tilgjengelige i Webex Meetings, enten planlagte eller personlige rom møter. REACTIONS er ikke tilgjengelige i Space-backed-møter.

  • Denne funksjonen er tilgjengelig på WBS-41.6 og senere.

Med RoomOS 11-opplevelsen aktivert

Støttes av brett-og skrive bords serien.

Når REACTIONS er tilgjengelige under et møte, kan du se en reaktans -knapp I anrops kontrollene. Hvis du ikke ser knappen "reagere ", kan det hende at REACTIONS finnes i mer -menyen i anrops kontrollene.

Trykk på reagere og velg Emoji-en du vil sende. Trykk på Emoji for å endre skall tonen. Når enheten er i personlig modus, vil den skall tonen du valgte, beholdes. På delte enheter vil skall tonen bli tilbakestilt når samtalen slutter.Med RoomOS 10

Når REACTIONS er tilgjengelige under et møte, kan du se en reaktans -knapp I anrops kontrollene. Trykk på reagere og velg Emoji-en du vil sende.Hvis du ikke ser knappen "reagere ", kan det hende at REACTIONS finnes i mer -menyen i anrops kontrollene.