Du kan skicka de här reaktionerna: leende, ledsen, wow, haha, fira, klappa händer, tumme upp och tumme ner.

När du skickar en reaktion visas den för dig och alla andra deltagare på mötet. Reaktionerna visas anonymt. Inkommande reaktioner visas som en ström med emojier till höger på skärmen.

Värden och samvärden på mötet kan aktivera och inaktivera reaktioner via deltagarlistan. Gå till deltagarlistan, kacka på knappen Mer (...) och aktivera aller avaktivera Reaktioner på möten.


  • Reaktioner är tillgängliga på både schemalagda möten och möten i personliga rum i Webex Meetings. Reaktioner är inte tillgängliga i utrymmesbaserade möten.

  • Den här funktionen är tillgänglig i WBS41.6 och senare.

Använda reaktioner under ett möte

Om reaktioner är tillgängliga på ett möte ser du knappen Reagera i samtalskontrollerna på pekkontrollern eller den integrerade pekskärmen. Tryck på Reagera och välj den emoji du vill skicka.

Om du inte ser knappen Reagera kan reaktionerna finnas på menyn Mer i samtalskontrollerna.