Du kan skicka olika reaktioner genom att klicka på knappen svara under ett möte.

Reaktionerna är synliga för dig och alla andra deltagare i mötet, men visas anonymt. Inkommande reaktioner visas som en ström i emojis på skärmens högra sida.Värden och samvärden på mötet kan aktivera och inaktivera reaktioner via deltagarlistan. Gå till deltagarlistan, kacka på knappen Mer (...) och aktivera aller avaktivera Reaktioner på möten.


  • Reaktioner är tillgängliga på både schemalagda möten och möten i personliga rum i Webex Meetings. Reaktioner är inte tillgängliga i utrymmesbaserade möten.

  • Den här funktionen är tillgänglig i WBS41.6 och senare.

Med rums upplevelse 11 aktive rad

Stöds på kort-och skriv bords serier.

När du har till gång till reaktioner under ett möte kan du se knappen svara . I samtals kontrollerna. Om du inte ser knappen reakta kan det hända att reaktioner finns i mer -menyn i samtals kontrollerna.

Tryck på Reagera och välj den emoji du vill skicka. Tryck ned i emoji för att ändra hud tonen. När din enhet är i det personliga läget kommer den valda skal tonen att kvarstå. På delade enheter återställs skal tonen när samtalet avslutas.Med rums-10

När du har till gång till reaktioner under ett möte kan du se knappen svara . I samtals kontrollerna. Tryck på Reagera och välj den emoji du vill skicka.Om du inte ser knappen reakta kan det hända att reaktioner finns i mer -menyn i samtals kontrollerna.