Možete poslati sledeće reakcije: nasmeši se, tužno, vau, haha, slavi, pljeskanje rukama, palčevima gore i palčevima dole.

Kada pošaljete reakciju, ona je vidljiva vama i svim ostalim učesnicima sastanka. Reakcije se prikazuju anonimno. Dolazne reakcije se prikazuju kao tok emotikona na desnoj strani ekrana.

Domaćin i pomoćni domaćin na sastanku mogu da omoguće i onemoguće reakcije sa liste učesnika. Idite na listu učesnika, dodirnite dugme Više (...) i uključite ili isključite Reakcije na sastanku.


  • Reakcije su dostupne na Webex sastancima, bilo na zakazanim sastancima ili sastancima u ličnoj sobi. Reakcije nisu dostupne na sastancima u svemiru.

  • Ova funkcija je dostupna na WBS41.6 i novijim modelima.

Koristite reakcije na sastanku

Ako su reakcije dostupne na sastanku, možete videti dugme React u meniju za kontrolu poziva na vašem kontroleru dodira ili na integrisanom ekranu osetljivom na dodir. Dodirnite Reaguj i izaberite emoji koji želite da pošaljete.

Ako ne vidite dugme React, reakcije se mogu naći u meniju More u kontrolama poziva.