Različite reakcije možete da pošaljete tako što ćete izabrati dugme "Reaguj" tokom sastanka.

Reakcije su vidljive vama i svim ostalim učesnicima sastanka, ali se prikazuju anonimno. Dolazne reakcije su prikazane kao tok emoji-ja sa desne strane ekrana.Domaćin i kohost na sastanku mogu da omoguće i onesposobe reakcije sa liste učesnika. Idite na listu učesnika, dodirnite dugme Više (...) i prebacite reakcije pri sastanku na ili van njega.


  • Reakcije su dostupne u Webex Meetings, bilo zakazanim ili sastancima lične sobe. Reakcije nisu dostupne na sastancima iza kojih postoji prostor.

  • Ova funkcija je dostupna na WBS41.6 i kasnijim.

Sa omogućenim RoomOS 11 iskustvom

Podržano u seriji "Board and Desk".

Kada su reakcije dostupne tokom sastanka, možete da vidite dugme React U kontrolama poziva. Ako ne vidite dugme React , reakcije se mogu pronaći u više Meni u kontrolama poziva.

Dodirnite React i izaberite emoji koji želite da pošaljete. Dugačka pritiska na emoji da promeni ton kože. Kada je uređaj u ličnom režimu, ton kože koji ste odabrali će ostati. Na deljenim uređajima, ton kože će biti resetovan kada se poziv završi.Sa RoomOS 10

Kada su reakcije dostupne tokom sastanka, možete da vidite dugme React U kontrolama poziva. Dodirnite React i izaberite emoji koji želite da pošaljete.Ako ne vidite dugme React , reakcije se mogu pronaći u više Meni u kontrolama poziva.