Możesz wysłać następujące reakcje: uśmiech, smutek, wow, haha, świętowanie, klaskanie w dłonie, kciuki w górę i kciuki w dół.

Kiedy wysyłasz reakcję, jest ona widoczna dla Ciebie i wszystkich innych uczestników spotkania. Reakcje są wyświetlane anonimowo. Nadchodzące reakcje są wyświetlane jako strumień emoji po prawej stronie ekranu.

Gospodarz i współgospodarz spotkania mogą włączać i wyłączać reakcje z listy uczestników. Przejdź do listy uczestników, stuknij przycisk Więcej (...) i włącz lub wyłącz opcję Reakcje na spotkanie.


  • Reakcje są dostępne w ramach spotkań Webex, zarówno spotkań zaplanowanych, jak i spotkań w Pokoju Osobistym. Reakcje nie są dostępne w spotkaniach typu oparte na obszarze.

  • Funkcja ta jest dostępna w wersji WBS41.6 i nowszych.

Korzystanie z reakcji na spotkaniu

Jeśli w trakcie spotkania dostępne są reakcje, w menu sterowania połączeniami na kontrolerze dotykowym lub zintegrowanym ekranie dotykowym można zobaczyć przycisk Reakcja. Dotknij opcji Przekieruj i wybierz znak emoji, który chcesz wysłać.

Jeśli nie widzisz przycisku Reakcja, reakcje można znaleźć w menu Więcej w kontrolkach połączeń.