1

Hvis du vil begynne å dele skjermen, klikker du Del.

2

Velg hvordan du vil optimalisere det delte innholdet fra rullegardinmenyen:

 • Optimaliser automatisk– Velger den beste optimaliseringen for innholdstypen din.

 • Optimaliser for tekst og bilder– Viser tekst og bilder i det delte innholdet med høyest mulig oppløsning og klarhet.

 • Optimaliser for bevegelse og video– Videoen spilles av jevnere med en høyere bildefrekvens, men med lavere oppløsning. Dette øker flyten ved å redusere forsinkelser når du deler skjermen.

  Dette alternativet forbedrer kanskje ikke bildefrekvensen i møter med over 25 deltakere.

3

Velg Del datamaskinlyd slik at andre kan høre lyden på datamaskinen i tillegg til mikrofonlyden.

Bare Mac –Webex trenger en utvidelse for å dele datamaskinlyden. Hvis du ikke har denne utvidelsen, lastes den automatisk ned når du klikker Del datamaskinlyd. Du må ha administratortillatelser på datamaskinen for å installere utvidelsen.

4

Velg skjermen eller programmet du vil dele.

Hold inne Skift for å velge flere applikasjoner. Alle i møtet vil bare se ett av de delte programmene om gangen.

5

Forhåndsvis det du deler, øverst på skjermen. Sørg for at du bare deler det du vil ha, og at alle i møtet kan se det.


 

Hvis du vil vise forhåndsvisningen etter at den forsvinner, går du til fanen på kontrollinjen øverst på skjermen og klikker pil ned.

6

Når du deler, kan du velge følgende:

 • Del skjermen for å bytte til en annen skjerm eller et annet program uten å måtte slutte å dele først.
 • Kommenter for å markere en delt skjerm under en samtale eller et møte.
 • Pause for å stanse delingen av skjermen eller programmet midlertidig.
 • Fortsett for å fortsette delingen av skjermen eller programmet.
 • Gi fjernkontrollen slik at noen kan kontrollere skjermen. Bare sørg for at du deler hele skjermen og ikke bare et program.
 • Stopp for å stoppe delingen.
7

Bruk det flytende panelet for å få enkel tilgang til følgende alternativer:


 

Hvis miniatyrbildevideoene dekker det delte innholdet, drar du det flytende panelet til et annet sted på skjermen.

 • Demp eller opphev demping for å dempe eller oppheve dempingen av deg selv.
 • Stopp video eller Start video for å slå av eller på videoen.
 • Fokusvisning for å vise bare videoen til den aktive høyttaleren.
 • Rutenettvisning for å vise videoene til møtedeltakerne.
 • Skjul videovisning for å skjule alle miniatyrbildevideoer. Navnet på den aktive høyttaleren vises i det flytende panelet.

1

Under en telefonsamtale tapper du Mer > Del skjerm.

2

Velg optimaliser-alternativet:

 • Optimaliser for tekst og bilder– Viser tekst og bilder i det delte innholdet med høyest mulig oppløsning og klarhet.
 • Optimaliser for bevegelse og video– Videoen spilles av jevnere med en høyere bildefrekvens, men med lavere oppløsning. Dette øker flyten ved å redusere forsinkelser når du deler skjermen.

3

Tapp Webex > Start kringkasting.

4

Trykk hvor som helst på skjermen for å gå ut av kringkastingsmenyen og begynne å navigere på skjermdelingen.

5

Når du er ferdig, trykker du Avslutt deling i møtet for å stoppe delingen.

1

Under en telefonsamtale tapper du Mer > Del skjerm .

2

Velg optimaliser-alternativet:

 • Optimaliser for tekst og bilder– Viser tekst og bilder i det delte innholdet med høyest mulig oppløsning og klarhet.
 • Optimaliser for bevegelse og video– Videoen spilles av jevnere med en høyere bildefrekvens, men med lavere oppløsning. Dette øker flyten ved å redusere forsinkelser når du deler skjermen.
3

Trykk Start nå for å godta innspillingstillatelser og klargjøre skjermdelingen.

4

Når du er ferdig, tapper du STOPP DELING.

Før du begynner

Du kan bare dele under en telefonsamtale på skrivebordet når alle følgende krav er oppfylt:
 • Du må være koblet til bordtelefonen for samtalen.

 • Du kan bare dele i en samtale mellom deg og én annen person.

 • Den andre personen i samtalen må også være koblet til bordtelefonen for samtalen i Webex.

1

Når du er i en telefonsamtale og er koblet til bordtelefonen, velger du Del for å dele skjermen.

2

Velg hvordan du vil optimalisere det delte innholdet fra rullegardinmenyen:

 • Optimaliser automatisk– Velger den beste optimaliseringen for innholdstypen din.

 • Optimaliser for tekst og bilder– Viser tekst og bilder i det delte innholdet med høyest mulig oppløsning og klarhet.

 • Optimaliser for bevegelse og video– Videoen spilles av jevnere med en høyere bildefrekvens, men med lavere oppløsning. Dette øker flyten ved å redusere forsinkelser når du deler skjermen.

  Dette alternativet forbedrer kanskje ikke bildefrekvensen i møter med over 25 deltakere.

3

Velg Del datamaskinlyd slik at andre kan høre lyden på datamaskinen i tillegg til mikrofonlyden.

Bare Mac –Webex trenger en utvidelse for å dele datamaskinlyden. Hvis du ikke har denne utvidelsen, lastes den automatisk ned når du klikker Del datamaskinlyd. Du må ha administratortillatelser på datamaskinen for å installere utvidelsen.

4

Velg skjermen eller programmet du vil dele.

5

Forhåndsvis det du deler, øverst på skjermen. Sørg for at du bare deler det du vil ha, og at alle i møtet kan se det.


 

Hvis du vil vise forhåndsvisningen etter at den forsvinner, går du til fanen på kontrollinjen øverst på skjermen og klikker pil ned.

6

Når du deler, kan du velge følgende:

 • Del skjermen for å bytte til en annen skjerm eller et annet program uten å måtte slutte å dele først.
 • Kommenter for å markere en delt skjerm under en samtale eller et møte.
 • Pause for å stanse delingen av skjermen eller programmet midlertidig.
 • Fortsett for å fortsette delingen av skjermen eller programmet.
 • Stopp for å stoppe delingen.
7

Bruk det flytende panelet for å få enkel tilgang til følgende alternativer:


 

Hvis miniatyrbildevideoene dekker det delte innholdet, drar du det flytende panelet til et annet sted på skjermen.

 • Demp eller opphev demping for å dempe eller oppheve dempingen av deg selv.
 • Stopp video eller Start video for å slå av eller på videoen.
 • Skjul videovisning for å skjule alle miniatyrbildevideoer. Navnet på den aktive høyttaleren vises i det flytende panelet.