1

Aby rozpocząć udostępnianie ekranu, kliknij przycisk Udostępnij.

2

Z menu rozwijanego wybierz sposób optymalizacji udostępnianej zawartości:

 • Automatycznie optymalizuj– wybiera najlepszą optymalizację dla danego typu zawartości.

 • Optymalizacja pod kątem tekstu i obrazów— wyświetla tekst i obrazy w udostępnianej zawartości z najwyższą możliwą rozdzielczością i wyrazistością.

 • Optymalizuj pod kątem ruchu i wideo— wideo jest odtwarzane płynniej przy wyższej liczbie klatek na sekundę, ale w niższej rozdzielczości. Zwiększa to płynność, zmniejszając opóźnienia podczas udostępniania ekranu.

3

Wybierz pozycję Udostępnij dźwięk komputera, aby umożliwić innym osobom słuchanie dźwięku komputera oprócz dźwięku z mikrofonu.

Tylko Mac — aplikacjaWebex App wymaga rozszerzenia do udostępniania dźwięku z komputera. Jeśli nie masz tego rozszerzenia, zostanie ono automatycznie pobrane po kliknięciu udostępnij dźwiękkomputera. Aby zainstalować rozszerzenie, musisz mieć uprawnienia administratora na komputerze.

4

Wybierz ekran lub aplikację do udostępnienia.

Przytrzymaj klawisz Shift , aby wybrać wiele aplikacji. Wszyscy uczestnicy spotkania zobaczą tylko jedną z udostępnionych aplikacji naraz.

Tylko Mac —możesz udostępnić ekran z iPhone'a lub iPada na Macu. Wybierz opcję Ekran iPhone'a lub iPada, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby podłączyć USB i zaufać temu komputerowi.

5

Wyświetl podgląd tego, co udostępniasz, u góry ekranu. Upewnij się, że udostępniasz tylko to, co chcesz i że wszyscy uczestnicy spotkania mogą to zobaczyć.


 

Aby wyświetlić podgląd po jego zniknięciu, przejdź do karty na pasku sterowania u góry ekranu i kliknij strzałkę w dół.

6

Podczas udostępniania możesz wybrać następujące opcje:


 

Jeśli pasek sterowania udostępniania zakrywa udostępnioną zawartość, przeciągnij pasek na dowolną inną krawędź ekranu.

 • Udostępnij coś innego lub link Udostępniasz, aby bezproblemowo przełączyć się na inny ekran lub aplikację.
 • Dodawanie adnotacji do udostępnionego ekranu podczas połączenia lub spotkania.
 • Zatrzymaj się , aby wstrzymać udostępnianie ekranu lub aplikacji.
 • Wznów , aby wznowić udostępnianie ekranu lub aplikacji.
 • Daj pilota , aby umożliwić komuś sterowanie ekranem. Upewnij się tylko, że udostępniasz cały ekran, a nie tylko aplikację.
 • Zatrzymaj , aby zatrzymać udostępnianie.
7

Użyj ruchomego panelu, aby wygodnie uzyskać dostęp do następujących opcji:


 

Jeśli miniatury wideo zakrywają udostępnianą zawartość, przeciągnij ruchomy panel w inne miejsce na ekranie.

 • Wycisz lub Wyłącz wyciszenie, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie siebie.
 • Zatrzymaj wideo lub Rozpocznij wideo , aby wyłączyć lub włączyć wideo.
 • Widok ostrości, aby wyświetlić tylko wideo aktywnego mówcy.
 • Widok siatki , aby wyświetlić klipy wideo uczestników spotkania.
 • Ukryj widok wideo, aby ukryć wszystkie miniatury filmów. Nazwa aktywnego głośnika jest wyświetlana w panelu pływającym.

1

Podczas rozmowy telefonicznej stuknij opcję Więcej > Udostępnij ekran.

2

Wybierz opcję Optymalizacja :

 • Optymalizacja pod kątem tekstu i obrazów— wyświetla tekst i obrazy w udostępnianej zawartości z najwyższą możliwą rozdzielczością i wyrazistością.

  Jeśli wybierzesz tę opcję, ale chcesz odtwarzać muzykę w tle, możesz włączyć opcję Udostępnij dźwiękz urządzenia.

 • Optymalizuj pod kątem ruchu i wideo— wideo jest odtwarzane płynniej przy wyższej liczbie klatek na sekundę, ale w niższej rozdzielczości. Zwiększa to płynność, zmniejszając opóźnienia podczas udostępniania ekranu.

  Jeśli wybierzesz tę opcję, opcja Udostępnij dźwięk urządzenia zostanie automatycznie włączona.

3

Dotknij opcji Webex >Rozpocznij transmisję.

4

Dotknij dowolnego miejsca na ekranie, aby wyjść z menu transmisji i rozpocząć nawigację po udziale ekranu.

5

Po zakończeniu naciśnij pozycję Zatrzymaj udostępnianie na spotkaniu, aby zatrzymać udostępnianie.

1

Podczas rozmowy telefonicznej stuknij więcej > Ekran udostępniania.

2

Wybierz opcję Optymalizacja :

 • Optymalizacja pod kątem tekstu i obrazów— wyświetla tekst i obrazy w udostępnianej zawartości z najwyższą możliwą rozdzielczością i wyrazistością.

  Jeśli wybierzesz tę opcję, ale chcesz odtwarzać muzykę w tle, możesz włączyć opcję Udostępnij dźwiękz urządzenia.

 • Optymalizuj pod kątem ruchu i wideo— wideo jest odtwarzane płynniej przy wyższej liczbie klatek na sekundę, ale w niższej rozdzielczości. Zwiększa to płynność, zmniejszając opóźnienia podczas udostępniania ekranu.

  Jeśli wybierzesz tę opcję, opcja Udostępnij dźwięk urządzenia zostanie automatycznie włączona.

3

Stuknij pozycję Rozpocznij teraz , aby zaakceptować uprawnienia do nagrywania i przygotować udział ekranu.

4

Gdy skończysz, kliknij ZATRZYMAJ UDOSTĘPNIANIE.

Przed rozpoczęciem

Udostępnianie podczas rozmowy telefonicznej z biurkiem jest możliwe tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie następujące wymagania:
 • Do połączenia musisz być podłączony do telefonu stacjonarnego.

 • Możesz dzielić się w rozmowie tylko między tobą a jedną inną osobą.

 • Druga osoba biorąca udział w rozmowie musi być również podłączona do swojego telefonu stacjonarnego, aby uzyskać połączenie w aplikacjiWebex.

1

Gdy prowadzisz rozmowę telefoniczną i masz połączenie z telefonem stacjonarnym, wybierz pozycję Udostępnij , aby udostępnić ekran.

2

Z menu rozwijanego wybierz sposób optymalizacji udostępnianej zawartości:

 • Automatycznie optymalizuj– wybiera najlepszą optymalizację dla danego typu zawartości.

 • Optymalizacja pod kątem tekstu i obrazów— wyświetla tekst i obrazy w udostępnianej zawartości z najwyższą możliwą rozdzielczością i wyrazistością.

 • Optymalizuj pod kątem ruchu i wideo— wideo jest odtwarzane płynniej przy wyższej liczbie klatek na sekundę, ale w niższej rozdzielczości. Zwiększa to płynność, zmniejszając opóźnienia podczas udostępniania ekranu.

  Ta opcja może nie poprawić liczby klatek na sekundę podczas spotkań z udziałem ponad 25 uczestników.

3

Wybierz pozycję Udostępnij dźwięk komputera, aby umożliwić innym osobom słuchanie dźwięku komputera oprócz dźwięku z mikrofonu.

Tylko Mac — aplikacjaWebex App wymaga rozszerzenia do udostępniania dźwięku z komputera. Jeśli nie masz tego rozszerzenia, zostanie ono automatycznie pobrane po kliknięciu udostępnij dźwiękkomputera. Aby zainstalować rozszerzenie, musisz mieć uprawnienia administratora na komputerze.

4

Wybierz ekran lub aplikację do udostępnienia.

5

Wyświetl podgląd tego, co udostępniasz, u góry ekranu. Upewnij się, że udostępniasz tylko to, co chcesz i że wszyscy uczestnicy spotkania mogą to zobaczyć.


 

Aby wyświetlić podgląd po jego zniknięciu, przejdź do karty na pasku sterowania u góry ekranu i kliknij strzałkę w dół.

6

Podczas udostępniania możesz wybrać następujące opcje:

 • Udostępnij coś innego lub link Udostępniasz, aby bezproblemowo przełączyć się na inny ekran lub aplikację.
 • Dodawanie adnotacji do udostępnionego ekranu podczas połączenia lub spotkania.
 • Zatrzymaj się , aby wstrzymać udostępnianie ekranu lub aplikacji.
 • Wznów , aby wznowić udostępnianie ekranu lub aplikacji.
 • Zatrzymaj , aby zatrzymać udostępnianie.
7

Użyj ruchomego panelu, aby wygodnie uzyskać dostęp do następujących opcji:


 

Jeśli miniatury wideo zakrywają udostępnianą zawartość, przeciągnij ruchomy panel w inne miejsce na ekranie.

 • Wycisz lub Wyłącz wyciszenie, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie siebie.
 • Zatrzymaj wideo lub Rozpocznij wideo , aby wyłączyć lub włączyć wideo.
 • Ukryj widok wideo, aby ukryć wszystkie miniatury filmów. Nazwa aktywnego głośnika jest wyświetlana w panelu pływającym.