Deljenje ekrana tokom poziva

1

Kliknite na dugme "Deli" da biste počeli da delite ekran.

2

Izaberite kako želite da optimizujete deljeni sadržaj u padajućem meniju:

 • Automatska optimizacija- bira najbolju optimizaciju za tip sadržaja.

 • Optimizacija za tekst i slike- Prikazuje tekst i slike u deljenom sadržaju u najvećoj mogućoj rezoluciji i jasnoći.

 • Optimizujte za kretanje i video– Video se reprodukuje nesmetanije sa većom brzinom okvira, ali sa manjom rezolucijom. Ovo povećava fluidnost tako što smanjuje zaostajanje prilikom deljenja ekrana.

3

Izaberite stavku Deli zvuk računara da biste dozvolili drugima da čuju zvuk vašeg računara pored zvuka mikrofona.

Samo Mac—Aplikacija Webexpotrebna je oznaka tipa datoteke za deljenje zvuka računara. Ako nemate ovu oznaku tipa datoteke, ona se automatski preuzima kada kliknete na dugme Deli zvuk računara. Morate imati administratorske dozvole na računaru da biste instalirali proširenje.

4

Izaberite ekran ili aplikaciju koju želite da delite.

Držite pritisnut taster Shift da biste izabrali više aplikacija, ali se istovremeno deli samo jedna aplikacija.

Samo Mac računar –Ekran sa iPhone-a ili iPad-a možete da delite na Mac računaru. Izaberite iPhone ili iPad Screen, a zatim sledite uputstva da biste povezali USB kabl i verovali ovom računaru.

5

Pregledate šta delite na vrhu ekrana. Uverite se da je ono što pokazuje sve što želite da delite.


 

Da biste pregledali nakon nestanka, idite na karticu na kontrolnoj traci na vrhu ekrana i kliknite na strelicu nadole.

6

Dok delite, možete da izaberete sledeće:


 

Ako kontrolna traka deljenog resursa pokriva deljeni sadržaj, prevucite traku na bilo koju drugu ivicu ekrana.

 • Delite nešto drugo ili vezu "Delite" da biste se neprimetno prebacili na drugi ekran ili aplikaciju.
 • Komentarujte da biste označili deljeni ekran tokom poziva.
 • Pauzirajte da biste pauzirali deljenje ekrana ili aplikacije.
 • Nastavite da delite ekran ili aplikaciju.
 • Dajte daljinski upravljač da dozvoli nekome da kontroliše ekran. Samo se uverite da delite ceo ekran, a ne samo aplikaciju.
 • Prestani da deliš.
1

Tokom telefonskog poziva dodirnite još > deljenog ekrana.

2

Odaberite opciju Optimizuj :

 • Optimizacija za tekst i slike- Prikazuje tekst i slike u deljenom sadržaju u najvećoj mogućoj rezoluciji i jasnoći.

  Ako odaberete ovu opciju, ali želite da se reprodukuje muzika u pozadini, možete da uključite zvuk deljenog uređaja.

 • Optimizujte za kretanje i video– Video se reprodukuje nesmetanije sa većom brzinom okvira, ali sa manjom rezolucijom. Ovo povećava fluidnost tako što smanjuje zaostajanje prilikom deljenja ekrana.

  Ako odaberete ovu opciju, zvuk deljenog uređaja je automatski uključen umesto vas.

3

Odaberite šta želite da delite:

OpcijaOpis
Ceo ekran Dodirnite Webex > Započni emitovanje.

Dodirnite bilo gde na ekranu da biste izašli iz menija za emitovanje i počeli da se krećete kroz deljeni ekran.

Slika koja je lokalno uskladištena na mobilnom uređaju Dodirnite Fotografiju i odaberite sliku.

 
Ako je slika bočna ili naopačke, tapnite Dugme "Rotiraj udesno" da biste rotirali sliku.

Uvećajte ili umanjite da biste pažnju učesnika usmerili na određeni deo slike.

PDF datoteka koja je uskladištena lokalno na vašem mobilnom uređaju Dodirnite datoteku i odaberite datoteku.

Imate ovu opciju ako ste podešeni sa Webex pozivom ili vas hostuje dobavljač usluga. Da biste videli za koju uslugu pozivanja ste podešeni, pogledajte koju uslugu pozivanja imate.

4

Kada završite, tapnite na dugme "Zaustavi deljenje".

1

Tokom telefonskog poziva dodirnite više > deljenog ekrana.

2

Odaberite opciju Optimizuj :

 • Optimizacija za tekst i slike- Prikazuje tekst i slike u deljenom sadržaju u najvećoj mogućoj rezoluciji i jasnoći.

  Ako odaberete ovu opciju, ali želite da se reprodukuje muzika u pozadini, možete da uključite zvuk deljenog uređaja.

 • Optimizujte za kretanje i video– Video se reprodukuje nesmetanije sa većom brzinom okvira, ali sa manjom rezolucijom. Ovo povećava fluidnost tako što smanjuje zaostajanje prilikom deljenja ekrana.

  Ako odaberete ovu opciju, zvuk deljenog uređaja je automatski uključen za vas.

3

Odaberite šta želite da delite:

OpcijaOpis
Ceo ekran Dodirnite dugme Start odmah da biste prihvatili dozvole za snimanje i pripremili deljenje ekrana.
Slika koja je lokalno uskladištena na mobilnom uređaju Dodirnite Fotografiju i odaberite sliku.

 
Ako je slika bočna ili naopačke, tapnite Dugme "Rotiraj udesno" da biste rotirali sliku.

Uvećajte ili umanjite da biste pažnju učesnika usmerili na određeni deo slike.

PDF datoteka koja je uskladištena lokalno na vašem mobilnom uređaju Dodirnite datoteku i odaberite datoteku.

Imate ovu opciju ako ste podešeni sa Webex pozivom ili vas hostuje dobavljač usluga. Da biste videli za koju uslugu pozivanja ste podešeni, pogledajte koju uslugu pozivanja imate.

4

Kada završite, dodirnite STOP DELJENJU.

Pre nego što počneš

Možete da delite tokom telefonskog poziva na radnom stolu samo kada su ispunjeni svi sledeći zahtevi:
 • Morate biti povezani sa telefonom na stolu za poziv.

 • U pozivu između vas i jedne druge osobe možete da delite samo poziv.

 • Druga osoba na vaš poziv takođe mora biti povezana sa svojim kancelarijskim telefonom za pozivAplikacija Webex.

1

Kada ste na telefonskom pozivu i povezani ste sa telefonom na stolu, izaberite stavku Deli da biste delili ekran.

2

Izaberite kako želite da optimizujete deljeni sadržaj u padajućem meniju:

 • Automatski optimizuj– Bira najbolju optimizaciju za tip sadržaja.

 • Optimizacija za tekst i slike- Prikazuje tekst i slike u deljenom sadržaju u najvećoj mogućoj rezoluciji i jasnoći.

 • Optimizujte za kretanje i video– Video se reprodukuje nesmetanije sa većom brzinom okvira, ali sa manjom rezolucijom. Ovo povećava fluidnost tako što smanjuje zaostajanje prilikom deljenja ekrana.

3

Izaberite stavku Deli zvuk računara da biste dozvolili drugima da čuju zvuk vašeg računara pored zvuka mikrofona.

Samo Mac—Aplikacija Webexpotrebna je oznaka tipa datoteke za deljenje zvuka računara. Ako nemate ovu oznaku tipa datoteke, ona se automatski preuzima kada kliknete na dugme Deli zvuk računara. Morate imati administratorske dozvole na računaru da biste instalirali proširenje.

4

Izaberite ekran ili aplikaciju koju želite da delite.

5

Pregledate šta delite na vrhu ekrana. Uverite se da je ono što pokazuje sve što želite da delite.


 

Da biste pregledali nakon nestanka, idite na karticu na kontrolnoj traci na vrhu ekrana i kliknite na strelicu nadole.

6

Dok delite, možete da izaberete sledeće:

 • Delite nešto drugo ili vezu "Delite" da biste se neprimetno prebacili na drugi ekran ili aplikaciju.
 • Komentarujte da biste označili deljeni ekran tokom poziva.
 • Pauzirajte da biste pauzirali deljenje ekrana ili aplikacije.
 • Nastavite da delite ekran ili aplikaciju.
 • Prestani da deliš.
7

Koristite plutajuću tablu da biste lako pristupili sledećim opcijama:


 

Ako sličice pokrivaju deljeni sadržaj, prevucite plutajuću tablu na drugu lokaciju na ekranu.

 • Priguši ili odvežimut da nemiš ili da se omutiš.
 • Zaustavite video zapis ili započnite video zapis da biste isključili ili uključili video zapis.
 • Sakrijte video prikaz da biste sakrili sve snimke sličica. Ime aktivnog zvučnika prikazuje se na plutajućoj tabli.