Med virtuelle kameraer kan brukere velge en visuell skjerm, for eksempel en videofeed, statiske bilder, en delt datamaskinressurs på skrivebordet og så videre. Virtuelle kameraer er ikke maskinvarekameraer, men når de er aktivert, kan brukerne velge et for videofeeden i samtaler og møter.


Denne innstillingen lar deg bare aktivere eller deaktivere virtuelle kameraer på macOS. Windows-brukere kan alltid få tilgang til virtuelle kameraer uansett om denne innstillingen er aktivert eller deaktivert.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere virtuelle kameraer på Webex-områder, bruker du fremgangsmåten i Aktivere eller deaktivere virtuelle kameraer i Cisco Webex Meetings.

1

https://admin.webex.comtil Administrasjons- >organisasjonsinnstillingerfra kundevisningen i .

2

Bla til Virtuelt kamera, og bytt deretter innstillingen til en av disse tilstandene:

  • –Aktiverer valg av virtuelt kamera fra tredjeparter for macOS-brukere i organisasjonen.
  • Av– Deaktiverer valg av virtuelt kamera fra tredjeparter for macOS-brukere i organisasjonen, noe som gjør møter sikrere.