Hvis du ikke ser alternativet for å slette din gratis Webex-brukerkonto, åpner du en støttesak eller kontakter Webex-administratoren.

Sletting av din gratis Webex-brukerkonto og tilknyttede data er permanent. Du kan ikke gjenopprette slettede kontoer.

1

Gå til https://settings.webex.com og velg ellipsen øverst til høyre på identitetskortet.

2

Velg Slett konto , og velg OK .


 

Når du klikker på OK , logges du av https://settings.webex.com, og kontoen slettes umiddelbart.