Jeśli nie widzisz opcji usunięcia bezpłatnego konta użytkownika Webex, otwórz sprawę pomocy technicznej lub skontaktuj się z administratorem Webex.

Usunięcie bezpłatnego konta użytkownika Webex i powiązanych danych jest trwałe. Nie można odzyskać usuniętych kont.

1

Przejdź do https://settings.webex.com wielokropka i wybierz go w prawym górnym rogu dowodu osobistego.

2

Wybierz Usuń konto , a następnie wybierz OK .


 

Gdy klikniesz przycisk OK, wylogujesz się https://settings.webex.com z konta i Twoje konto zostanie natychmiast usunięte.