Om du inte ser alternativet för att ta bort din kostnadsfria Webex-användarkonto, öppna ett support ärende eller kontakta din Webex-administratör.

Borttagning av kostnadsfria Webex användarkonto-filer och associerade data är permanent. Du kan inte återställa borttagna konton.

1

Gå till https://settings.webex.com och välj ellipsen högst upp till höger på identitetskortet.

2

Välj Ta bort konto och klicka på Ok .


 

När du klickar på Ok loggas du ut https://settings.webex.com från och ditt konto raderas omedelbart.