Ako ne vidite opciju brisanja besplatnog Webex korisničkog naloga, otvorite predmet podrške ili se obratite administratoru Webexa.

Brisanje besplatnog Webex korisničkog naloga i povezanih podataka je trajno. Ne možete da spasete izbrisane naloge.

1

Idite https://settings.webex.com i izaberite elipsu sa gornje desne strane lične karte.

2

Odaberite stavku Izbriši nalog i kliknite na dugme U redu .


 

Kada kliknete na dugme "U redu" , odjamićete https://settings.webex.com se i nalog će biti odmah izbrisan.