Znajdowanie klucza hosta na swojej stronie internetowej

W witrynie cisco Webex wybierz pozycję Spotkania, a następnie kliknij tytuł gospodarza spotkania.

Klucz hosta można wyświetlić w sekcji Informacje o spotkaniu szczegółów spotkania.

Jeśli skopiujesz tabele spotkań, klikając ikonę Kopiuj, klucz Host nie zostanie skopiowany.

Znajdowanie klucza hosta w programie Microsoft Outlook

1

W kalendarzu programu Microsoft Outlook otwórz zaplanowane spotkanie przy użyciu harmonogramu webex.


 

Spotkania w kalendarzu programu Microsoft Outlook, które nie zostały zaplanowane z harmonogramem Webex, nie będą miały tych informacji.

2

W sekcji Webex na wstążce kliknij pozycję Informacje o hoście.

3

Kliknij przycisk OK, aby zamknąć to pole.

Informacje o spotkaniu można również otworzyć w witrynie sieci Webex, klikając łącze u dołu szczegółów spotkania.