Znajdź klucz hosta w swojej witrynie Webex

W witrynie Cisco Webexwybierz pozycję Spotkania, a następnie kliknij tytuł organizowanego spotkania.

Klucz hosta można zobaczyć w sekcji Informacje o spotkaniu szczegółów spotkania.

Jeśli tabele spotkań zostaną skopiowane przez kliknięcie ikony Kopiuj, klucz Host nie zostanie skopiowany.

Znajdowanie klucza hosta w programie Microsoft Outlook

1

W kalendarzu programu Microsoft Outlook otwórz zaplanowane spotkanie za pomocą harmonogramu Webex.


 

Spotkania w kalendarzu programu Microsoft Outlook, które nie zostały zaplanowane za pomocą harmonogramu Webex, nie będą miały tych informacji.

2

W sekcji Webex na wstążce kliknij pozycję Informacje o hoście.

3

Kliknij przycisk OK, aby zamknąć to pole.

Informacje o spotkaniu można również otworzyć w witrynie sieci Web, klikając łącze u dołu szczegółów spotkania.