Podnieś rękę nie jest dostępny w spotkaniach rozpoczętych z przestrzeni Webex. Po podniesieniu dłoni widoczne jest ono w aplikacjach Webex i urządzeniach obsługujących tę funkcję. Możesz także sprawdzić, czy ktoś podniósł rękę w aplikacjach Webex.


Rozpoznawanie gestów jest domyślnie wyłączone. Tę funkcję można włączyć, wybierając ustawienia . Następnie należy wybrać opcję Kontrola gestu i włączyć rozpoznawanie gestu włączania. Można ją również włączyć podczas spotkania, wybierając przycisk Zareaguj

w w oknie sterowanie połączeniami i przełączyć Rozpoznawanie gestów.

1

Na spotkaniu podnieś rękę przed biurkiem Pro. Na ekranie pojawi się zegar potwierdzenia. Trzymaj rękę do góry, aż czas się skończy. Jeśli opuścisz rękę przed zakończeniem odliczania, nie zostanie uruchomiona żadna akcja.

Uczestnicy spotkania widzą na ekranie powiadomienie, że ktoś podniósł rękę. Powiadomienie z pełnym imieniem i nazwiskiem pojawia się przy pierwszym podniesionym rozdaniu.Ikona Podnieś rękę pokazuje, ile osób podniosło ręce.

2

Aby zmniejszyć ustawienia, dotknij ponownie przycisku Zareaguj i Wybierz opcję Opuść rękę.