Jeśli Twoje webinarium wymaga rejestracji, możesz dostosować stronę Dołącz w następujący sposób:

  • Wybierz motyw (Ciemny lub Jasny)

  • Przesyłanie obrazu tła

  • Określanie koloru tła dla lewego panelu, a także dla nagłówka i koloru tła

  • Zmiana koloru tytułu webinaru

  • Zmienianie koloru tekstu nazwy i planu hosta

  • Ukryj nazwę hosta na stronie docelowej webinaru

  • Prześlij zdjęcia i opisy dla każdego głośnika

1

Na pulpicie zaloguj się do witryny Webex, a następnie kliknij pozycję Spotkania.

2

Wybierz swój webinar. W sekcji Branding kliknij Edytuj.

  • Kliknij przycisk Układ, aby dostosować motyw, logo, obraz tła, kolory tekstu i przyciski.

  • Kliknij pozycję Zawartość, aby pokazać lub ukryć hosta, prelegenta lub agendę.

3

Aby zobaczyć, jak wygląda Twoja strona na komputerze lub urządzeniu mobilnym, kliknij lub .

4

Kliknij opcję Zapisz.